Środa 26 czerwca 2019 Wydanie nr 4139
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 119/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 06.04.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji1 z siedzibą w Warszawie O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Krzysztof Kurosz
po rozpoznaniu: 24 listopada 2017 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 z siedzibą w Warszawie
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o: zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
(1) zezwolić wnioskodawcy ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 z siedzibą w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego 201.365,44 zł (dwieście jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery grosze) tytułem wypłaty środków z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych należących do zmarłej w dniu 15 maja 2016 Aleksandry Jewtuchowicz;
(2) …;
(3) ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wezwania, od upływy 6 miesięcznego okresu w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 06.10.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.