Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II K 1055/17 Sąd Rejonowy w Zgierzu
II Wydział Karny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 19.03.2018

W sprawie: wyrok-prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

Dotyczy: Wojciechowski O treści

II K 1055/17
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 marca 2018 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu, w II Wydziale Karnym, w składzie:
Przewodniczący: Sędzia S.R. Joanna Dębowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Franczak
przy udziale Prokuratora ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2018 roku -------------------------------------------------------
sprawy Radosława WOJCIECHOWSKIEGO, syna Jerzego i Marii z domu Dubczak, urodzonego w dniu 25 lipca 1973 roku w Łodzi, oskarżonego o to, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
w dniu 19 lipca 2017 roku w Zgierzu woj. łódzkiego prowadził samochód marki Mercedes o nr rej. EL761TN w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości mając co najmniej 0,317 mg/1 alkoholu w wydychanym powietrzu oraz pod wpływem substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w stężeniu 76,0 ng/ml we krwi,--------------------------------
to jest o czyn z art. 178a § 1 k.k. -------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ oskarżonego Radosława Wojciechowskiego uznaje za winnego zarzucanego mu czynu wypełniającego dyspozycję art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; ------------------------------------------------------------------
2/ na podstawie art. 42 § 2 k. k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 4 (czterech) lat; ---------------------------------------------------
3/ na podstawie art. 43a § 2 k. k. orzeka od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 ( pięciu tysięcy ) złotych; -----------------------------------
4/ na podstawie art. 43b k. k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści w Internetowym Dzienniku Wyroków i Ogłoszeń Sądowych „Ebos.pl” (www.ebos.pl) na okres 1 (jednego) miesiąca; -------------------------------------------------------------------------
5/ na podstawie art. 63 § 1 k. k. zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres rzeczywistego pozbawienia wolności w wymiarze 1 (jednego) dnia, który trwał od 19 lipca 2017 roku godz. 00:40 do 19 lipca 2017 roku godz. 13:35;--------------------------------------------------------
6/ na podstawie art. 63 § 4 k. k. na poczet orzeczonego wobec oskarżonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres rzeczywistego zatrzymania prawa jazdy od dnia 19 lipca 2017 roku;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/ zwalnia oskarżonego z obowiązku ponoszenia kosztów postępowania, koszty te przejmując na rzecz Skarbu Państwa. ------------------------------------------

Miejscowość: Zgierz Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 13.05.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.