Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 311/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 18.04.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych spadkobierców Ryszarda Statkiewicza- dot. nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 98, oznaczonej jako działka nr 231/16 w obrębie W-24 O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie Sędziego S.R. Anny Domareckiej
po rozpoznaniu w dniu 128 marca 2018r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Miasto Łódź- Zarząd Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi
postanawia:
1. zezwolić Miastu Łódź – Zarządowi Inwestycji Miejskich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8 092,26 zł (osiem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia sześć groszy) tytułem odszkodowania przyznanego na rzecz spadkobierców Ryszarda Statkiewicza, za udział w wysokości 1224/24000 z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 98 oznaczonej jako działka nr 231/16 w obrębie W-24 o powierzchni 0,0172 ha, zgodnie z decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.7.2015,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Miasta Łodzi oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. …
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 18.10.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.