Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 1548/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
II Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 23.04.2018

W sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O treści

Sygn. akt II Ns 1548/17O G Ł O S Z E N I E


„Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1548/17 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek” w Łodzi o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lelewela, oznaczonej na mapie do zasiedzenia sporządzonej przez geodetę uprawnionego Mirosława Szadkowskiego zarejestrowanej w Łódzkim Ośrodku Geodezji w dniu 12 marca 2014 roku za numerem 1672, jako działka o numerze ewidencyjnym 77/11 (wydzielona z działki o numerze 77/10) w obrębie G-14, o powierzchni 0,0235 ha. W ewidencji gruntów jako władającego przedmiotową nieruchomością wpisano Gminę Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu. Według informacji na powołanej mapie do zasiedzenia działka objęta wnioskiem stanowi pozostałą część placu nr 14 oznaczonego na planie z 23.09.1936r, który stanowił własność małżonków Mateusza i Anny Piotrowskich na mocy aktu notarialnego z 1926r. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo (własności) przedmiotowej nieruchomości- w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycia własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione”.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 27.07.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.