Niedziela 18 sierpnia 2019 Wydanie nr 4192
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 17.05.2018

W sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O treści

Przed Sądem Rejonowym w Gorlicach Wydział I Cywilny sygn. akt I Ns 266/18 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonych w miejscowości Czarne, gm. Sękowa oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

nr 7/2 o pow. 1,91 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 74, cz. 75, cz. 76, cz. 71, cz. 83/2 obj. Lwh 3 gm. kat. Czarne, cz. 103, cz. 107, cz. 108, cz. 109, cz. 104, cz. 106, cz. 105/1, cz. 105/2, cz. 99/1, cz. 101, 102 obj. Lwh 1 gm. kat. Czarne, 77, 78, 79, cz. 80/1 obj. Lwh 175 gm. kat. Czarne, cz. 118, cz. 119, cz. 120, cz. 121 obj. Lwh 2 gm. kat. Czarne, cz. 129/2 obj. Lwh 8 gm.kat. Czarne), nr 10/5 o pow. 5,56 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 440, 436, 437, cz. 438 obj. Lwh 27 gm. kat. Czarne, 441, 435, 434, cz. 433 obj. Lwh 28 gm. kat. Czarne, 446, 445, 444, cz. 430, 429 obj. Lwh 29, gm. kat. Czarne, 443, 442, cz. 431, 449, 448, 447 obj. Lwh 30 gm. kat. Czarne, cz. 492/1, 493 obj. Lwh 5 gm. kat. Czarne, cz. 528, cz. 526/2, 527/2, cz. 525/2, cz. 524, cz. 523/1 obj. Lwh 178 gm. kat. Czarne, 526/1, 527/1, 525/1, cz. 523/2 obj. Lwh 179 gm. kat. Czarne, cz. 553, 557, 558, 554, 555, 556, 562, 563 obj. Lwh 35 gm. kat. Czarne, 559, 560/1 obj. Lwh 181 gm. kat. Czarne, 560/2, 561 obj. Lwh 182 gm. kat. Czarne, cz. 591/3, cz. 590/1, 589/2, 588/3, 587, 586, cz. 585/5 obj. Lwh 37 gm. kat. Czarne, cz. 590/3, 590/2, 588/5, 588/1, cz. 585/9 obj. Lwh 170 gm. kat. Czarne, 598/1, 590/4, 588/2, 588/4, cz. 585/13 obj. Lwh 169 gm. kat. Czarne, cz. 616, 615 obj. Lwh 43 gm. kat. Czarne, cz. 644/2, 643, 642, 641 obj. Lwh 42 gm. kat. Czarne, 644/1, cz. 640 obj. Lwh 39 gm. kat. Czarne), nr 12/11 o pow. 2,8685 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 670, 671, 672, cz. 673 obj. Lwh 46 gm. kat. Czarne, cz. 700/1, 698, 697/1, cz. 695/1 obj. Lwh 9 gm. kat. Czarne, cz. 699, 697/2, 696, 695/2 obj. Lwh 10 gm. kat. Czarne, cz. 718, cz. 719 obj. Lwh 52 gm. kat. Czarne), nr 12/12 o pow. 4,4127 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 752, cz. 753, cz. 755, cz. 756, cz. 758, cz. 759 obj. Lwh 89 gm. kat. Czarne, cz. 754, cz. 757 obj. Lwh 50 gm. kat. Czarne, cz. 835, 833, 832, 829, 828, 827 obj. Lwh 47 gm. kat. Czarne, 834, 831, 830, 826, 825, cz. 824 obj. Lwh 48 gm. kat. Czarne, cz. 854, 855, 856, 857, 858, cz. 859 obj. Lwh 228 gm. kat. Czarne, cz. 892, 891, 890, 889, 888, 887, 886, cz. 885 obj. Lwh 39 gm. kat Czarne, cz. 917/18, cz. 918/1, 918/10 obj. Lwh 84 gm. kat. Czarne, cz. 917/19, 918/2, 918/11 obj. Lwh 86 gm. kat. Czarne, cz. 917/20, 918/12 obj. Lwh 85 gm. kat. Czarne, cz. 917/21, 918/13 obj. Lwh 76 gm. kat. Czarne, 918/19, 918/13, 918/15 obj. Lwh 83 gm. kat. Czarne, 918/4, 918/25, 918/20 obj. Lwh 75 gm. kat. Czarne, 918/5, 918/17, cz. 917/42 obj. Lwh 285 gm. kat. Czarne, 918/6, 918/18 obj. Lwh 74 gm. kat. Czarne, 918/8 obj. Lwh 62 gm. kat. Czarne, 918/9 obj. Lwh 78 gm. kat. Czarne, 918/14 obj. Lwh 53 gm. kat. Czarne, 918/7 obj. Lwh 80 gm. kat. Czarne), nr 250 o pow. 1,8437 ha (powstała z podziału działki nr 17/5, która to działka nr 250 powstała z parcel gruntowych: cz. 1193, cz. 1194, cz. 1236, 1237, 1238, cz. 1239 obj. Lwh 60 gm. kat. Czarne, cz. 1202, cz. 1232 obj. Lwh 62 gm. kat. Czarne, cz. 1207/1 obj. Lwh 172 gm. kat. Czarne, cz. 1230, 1229, cz. 1227 obj. Lwh 59 gm. kat. Czarne, 1252 obj. Lwh 61 gm. kat. Czarne, nr 17/12 o pow. 5,0113 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 917/17, 917/30 obj. Lwh 78 gm. kat. Czarne, cz. 9147/18, 917/22, 917/31 obj. Lwh 84 gm. kat. Czarne, cz. 917/19, 917/23, 917/32 obj. Lwh 86 gm. kat. Czarne, cz. 917/20, 917/33 obj. Lwh 85 gm. kat. Czarne, cz. 917/21, 917/34 obj. Lwh 76 gm. kat. Czarne, 917/25, 917/37, 917/41 obj. Lwh 75 gm. kat. Czarne, 917/24, 917/36, 917/40 obj. Lwh 83 gm. kat. Czarne, 917/26 obj. Lwh 251 gm. kat. Czarne, 917/27, 917/39 obj. Lwh 74 gm. kat. Czarne, 917/28 obj. Lwh 80 gm. kat. Czarne, 917/29 obj. Lwh 62 gm. kat. Czarne, 917/35 obj. Lwh 53 gm. kat. Czarne, 917/38, cz. 917/42 obj. Lwh 285 gm. kat. Czarne, cz. 1077, 1076, 1075, 1071, 1070, 1069, 1056, 1055 obj. Lwh 69 gm. kat. Czarne, cz. 1078, 1074, 1073, 1072, 1063, 1064, 1062, 1061, cz. 1054 obj. Lwh 91 gm. kat. Czarne, cz. 1091, cz. 1092, 1093, 1068, 1067, 1060, 1059, 1053, 1052 obj. Lwh 70 gm. kat. Czarne, 1094, 1095, cz. 1096, 1066, 1065, 1058, 1057, cz. 1050, cz. 1051 obj. Lwh 71 gm. kat. Czarne, cz. 1099, cz. 1109, 1110, 1114/2, 1115/1, cz. 1116/1 obj. Lwh 33 gm. kat. Czarne, cz. 1106, cz. 1107, 1113, 1114/1 obj. Lwh 57 gm. kat. Czarne, 1115/2 obj. Lwh 247 gm. kat. Czarne), nr 20/6 o pow. 0,0228 ha (powstała z części parceli gruntowej 1255 obj. Lwh 60 gm. kat. Czarne), nr 32/2 o pow. 0,41 ha ( powstała z parcel gruntowych: cz. 84 obj. Lwh 55 gm. kat. Czarne, cz. 80/3, 83/1, 82 obj. Lwh 175 gm. kat. Czarne, cz. 80/2, 81, cz. 83/3 obj. Lwh 3 gm. kat. Czarne, 105/3, 99/2, 99/3, 98 obj. Lwh 1 gm. kat. Czarne), nr 33/3 o pow. 0,18 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 252 obj. Lwh 20 gm. kat. Czarne, cz. 248, cz. 6150/12 obj. Lwh 18 gm. kat. Czarne, cz. 253 obj. Lwh 22 gm. kat. Czarne, cz. 249 obj. Lwh 15 gm. kat. Czarne, 6150/10 obj. Lwh 14 gm. kat. Czarne, 6150/11 obj. Lwh 13 gm. kat. Czarne), nr 253 o pow. 0,01 ha (powstała z podziału działki nr 47/8, która to działka nr 253 powstała z części parceli gruntowej 2369 obj. Lwh 62 gm. kat. Czarne), nr 254 o pow. 1,0544 ha (powstała z podziału działki nr 47/8, która to działka nr 254 powstała z parcel gruntowych: cz. 2303, 2308, 2309 obj. Lwh 69 gm. kat. Czarne, cz. 2310 obj. Lwh 91 gm. kat. Czarne, cz. 2244, 2246, cz. 2247 obj. Lwh 71 gm. kat. Czarne, 2245 obj. Lwh 70 gm. kat. Czarne, 2188, 2187, 2189 obj. Lwh 57 gm. kat. Czarne, cz. 2185, cz. 2190, cz. 2189 obj. Lwh 33 gm. kat. Czarne), nr 47/18 o pow. 0,3862 ha (powstała z parceli gruntowych: cz. 2450, cz. 2449, 2448, cz. 2447 obj. Lwh 39 gm. kat. Czarne, cz. 2423/2 obj. Lwh 75 gm. kat. Czarne, cz. 2413 obj. Lwh 83 gm. kat. Czarne), nr 64/2 o pow. 0,02 ha (powstała z części parceli gruntowej 1596 obj. Lwh 78 gm. kat. Czarne), nr 151 o pow. 11,3622 ha (powstała z parceli gruntowych: cz. 3521, cz. 3520 obj. Lwh 239 gm. kat. Czarne, cz. 3552, cz. 3551 obj. Lwh 44 gm. kat. Czarne, cz. 3526, 3525, cz. 3524, 3486, 3444/1 obj. Lwh 13 gm. kat. Czarne, cz. 3485/1 obj. Lwh 214 gm. kat. Czarne, cz. 3514 obj. Lwh 35 gm. kat. Czarne, 3515, 3516 obj. Lwh 33 gm. kat. Czarne, cz. 3499, 3498, 3497 obj. Lwh 37 gm. kat. Czarne, 3500/2 obj. Lwh 36 gm. kat. Czarne, cz. 3485/2 obj. Lwh 50 gm. kat. Czarne, 3489 obj. Lwh 226 gm. kat. Czarne, 3490 obj. Lwh 225 gm. kat. Czarne, 3494 obj. Lwh 89 gm. kat. Czarne, cz. 3450/1, 3444/2, cz. 22, cz. 21 obj. Lwh 14 gm. kat. Czarne, cz. 3442, 3443, 3445, 3447 obj. Lwh 19 gm. kat. Czarne, 3449 obj. Lwh 18 gm. kat. Czarne, 3448 obj. Lwh 15 gm. kat. Czarne, cz. 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3436, cz. 3435 obj. Lwh 8 gm. kat. Czarne, cz. 3428/2, 3429/2, 3429/3, 3430/1, 3430/2, cz. 3432/2 obj. Lwh 10 gm. kat. Czarne, 3431, cz. 3432/1, 3429/1 obj. Lwh 168 gm. kat. Czarne, cz. 3421/1, 3422/2, 3423, cz. 3425/1 obj. Lwh 22 gm. kat. Czarne, 3421/2, 3422/1, 3424, cz. 3425/2, cz. 3402/2, cz. 34/2, cz. 34/1, cz. 33/3, 30, cz. 31, 15/1, 14, 12, 29 obj. Lwh 20 gm. kat. Czarne, 3417, cz. 3418/1 obj. Lwh 217 gm. kat. Czarne, cz. 3411/1, cz. 3414, 3413, 3404, cz. 3403 obj. Lwh 227 gm. kat. Czarne, 3411/2, 3412 obj. Lwh 25 gm. kat. Czarne, cz. 3405, cz. 3406, 3407, cz. 3408 obj. Lwh 24 gm. kat. Czarne, cz. 3402/1 obj. Lwh 46 gm. kat. Czarne, cz. 26, 27, cz. 25, 24, 23, cz. 33/2, 28, 16, 15/2, 18, 19, 17, 11, 10, cz. 9, cz. 8 obj. Lwh 11 gm. kat. Czarne, cz. 20 obj. Lwh 85 gm. kat. Czarne, cz. 33/1, 32 obj. Lwh 222 gm. kat. Czarne, 13, 3, 2, pb 1, 4, cz. 6 obj. Lwh 55 gm. kat. Czarne), nr 153 o pow. 0,0319 ha (powstała z części parceli gruntowej 9 obj. Lwh 11 gm. kat. Czarne), nr 154 o pow. 33,4896 ha (powstała z parcel gruntowych: cz. 3300, 3302, 3304/2, 3305, 2876, 2878, 2879 obj. Lwh 28 gm. kat. Czarne, cz. 3301, 3303, 3304/1, cz. 3306, cz. 2875, 2877, 2880, 2881 obj. Lwh 27 gm. kat. Czarne, cz. 3312, cz. 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, cz. 2654, cz. 2655 obj. Lwh 46 gm. kat. Czarne, cz. 3311, cz. 2686, cz. 2687/1 obj. Lwh 39 gm. kat. Czarne, 2679, 2680/1, 2681/1, 2682/1 obj. Lwh 42 gm. kat. Czarne, 3281, cz. 3283, 3278, 3274, 3273, 3272, 2846, 2847, 2850, cz. 2852 obj. Lwh 30 gm. kat. Czarne, 3282, 3280, 3279, 3277, 3276, 3275, cz. 2844, 2845, 2848, 2849, 2851 obj. Lwh 29 gm. kat. Czarne, 3265, 3267, 3269, 3271 obj. Lwh 16 gm. kat. Czarne, 3264, 3266, 3268, cz. 7 obj. Lwh 55 gm. kat. Czarne, cz. 3244, 3243/2, 3243/1, 3242, 3241, 3240, 3239, 3238, 3235, cz. 3204, 3203, 3202, cz. 3200/2, 3200/1, 3192, cz. 3191, cz. 97 obj. Lwh 1 gm. kat. Czarne, cz. 3224, 3226, 3229, 3230, 3231, cz. 3195, cz. 3197 obj. Lwh 280 gm. kat. Czarne, cz. 91, 3196, 3225, 3227, cz. 3228, 3232, 3233, 3234, 3236, 3237, 3193, 3194 obj. Lwh 3 gm. kat. Czarne, cz. 87 obj. Lwh 11 gm. kat. Czarne, cz. 124, cz. 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, cz. 3186 obj. Lwh 2 gm. kat. Czarne, cz. 92 obj. Lwh 175 gm. kat. Czarne, cz. 3166, 3165, cz. 3164, 3163, 3162, 3161, cz. 3160 obj. Lwh 8 gm. kat. Czarne, cz. 3127/1, 3129/1, 3131/1, cz. 3133/1, cz. 2621/3, 2622, 2621/4, 2623/2, 2623/4, cz. 2623/6 obj. Lwh 10 gm. kat. Czarne, cz. 3127/2, 3129/2, 3131/2, cz. 2623/1, cz. 2621/2, 2623/3, 262385 obj. Lwh 9 gm. kat. Czarne, cz. 3128/2, 3130/2, 3132/2 obj. Lwh 168 gm. kat. Czarne, cz. 3128/1, 3130/1, 3132/1, cz. 2946, 2944 obj. Lwh 12 gm. kat. Czarne, cz. 3058/1, 3060/2, 3050, cz. 3051 obj. Lwh 14 gm. kat. Czarne, cz. 3058/2, 3059, 3060/1, 3049, 3048, 3047 obj. Lwh 13 gm. kat. Czarne, cz. 3061, 3057, 3056, 3055, 3054, 3042, 3041, cz. 3044, cz. 3043 obj. Lwh 15 gm. kat. Czarne, 3053, 3052, cz. 3045, 3046, cz. 3040 obj. Lwh 18 gm. kat. Czarne, 2974, cz. 2972 obj. Lwh 217 gm. kat. Czarne, cz. 2999, 2995, 2996, 2993, 2992 obj. Lwh 20 gm. kat. Czarne, cz. 3000, cz. 2998, cz. 2997, 2994, cz. 2991, cz. 2990 obj. Lwh 22 gm. kat. Czarne, 2945, cz. 2943 obj. Lwh 25 gm. kat. Czarne, cz. 2916, 2915, cz. 2914 obj. Lwh 24 gm. kat. Czarne, 2808, 2810, cz. 2813 obj. Lwh 5 gm. kat. Czarne, cz. 2785/1, cz. 2784/1, 2787/1, 2788, 2789/8, 2789/6, cz. 2789/4 obj. Lwh 178 gm. kat. Czarne, 2787/2, 2786, 2789/7, 2789/5 obj. Lwh 179 gm. kat. Czarne, 2754/1, 2756/2 obj. Lwh 181 gm. kat. Czarne, 2752/1, 2754/2, 2756/1, 2757, 2761, 2762, 2763, 2764 obj. Lwh 182 gm. kat. Czarne, 2753, 2755, 2758, 2759, 2760, 2765, 2766, cz. 2767 obj. Lwh 35 gm. kat. Czarne, 2718/3, cz. 2717/4, cz. 2715/2, 2717/6, 2718/4, 2717/5, 2719/6, 2717/7, 2719/7, 2719/8, 2719/9 obj. Lwh 37 gm. kat. Czarne, 2717/17, 2718/5, 2717/10, 2717/12, 2718/6, 2719/11, 2719/12, 2719/13, cz. 2719/4 obj. Lwh 169 gm. kat. Czarne, 2717/11, 2718/1, 2717/18, 2717/19, 2718/2, 2719/1, 2719/2, 2719/3, 2719/4 obj. Lwh 170 gm. kat. Czarne, cz. 2705, 2704, 2703, cz. 2702 obj. Lwh 43 gm. kat. Czarne, 2671/1, 2672/2, 2673/2, 2674/2 obj. Lwh 230 gm. kat. Czarne, cz. 2671/2, 2672/1, 2673/1, cz. 2674/1 obj. Lwh 231 gm. kat. Czarne, cz. 2536, 2538 obj. Lwh 50 gm. kat. Czarne, 2507, 2504, cz. 2502 obj. Lwh 48 gm. kat. Czarne, 2675, 2676, 2677, 2678, 2680/2, 2681/2, 2682/2, 2683, 2684, cz. 2685 obj. Lwh 42 gm. kat. Czarne, cz. 2616, 2604, 2602, 2603, cz. 2601, 2600, cz. 2599, cz. 2598, 2591, 2590, 2589, 2588, cz. 2583, cz. 2580, cz. 2582 obj. Lwh 52 gm. kat. Czarne, 2537, cz. 2539 obj. Lwh 89 gm. kat. Czarne, 2506, 2505, cz. 25003 obj. Lwh 47 gm. kat. Czarne), nr 160 o pow. 8,6716 ha (powstała z parceli gruntowych: cz. 359, cz. 358, 352, 351, cz. 347, cz. 345, cz. 344, cz. 340 obj. Lwh 25 gm. kat. Czarne, cz. 369, cz. 370, cz. 368, cz. 371, cz. 372, cz. 373, cz. 374, 375, cz. 376, cz. 383, cz. 378, 377, cz. 379, 380 obj. Lwh 24 gm. kat. Czarne, 469/5, cz. 469/3, 462, cz. 470/1, cz. 461, 451, 450 obj. Lwh 28 gm. kat. Czarne, cz. 473, cz. 472, cz. 457, 456/1 454, 453 obj. Lwh 29 gm. kat. Czarne, cz. 475, 455, 456/2 obj. Lwh 30 gm. kat. Czarne, 304, 303, 296, cz. 295, cz. 306, cz. 313 obj. Lwh 217 gm. kat. Czarne, cz. 264, cz. 270 obj. Lwh 22 gm. kat. Czarne, 265, 266, 267, 268, 269 obj. Lwh 20 gm. kat. Czarne, cz. 231, 229/1 obj. Lwh 18 gm. kat. Czarne, cz. 469/4, cz. 470/3, cz. 466/1, cz. 460, 452 obj. Lwh 27 gm. kat. Czarne, 466/2 obj. Lwh 174 gm. kat. Czarne, cz. 229/2 obj. Lwh 15 gm. kat. Czarne), nr 246 o pow. 1,27 ha (powstała z parceli gruntowych: cz. 7 obj. Lwh 55 gm. kat. Czarne, 86, 85, 88, cz. 87, pb 178 obj. Lwh 11 gm. kat. Czarne, 94, 93, cz. 92 obj. Lwh 175 gm. kat. Czarne, 89, 90, cz. 91, pb 2 obj. Lwh 3 gm. kat. Czarne, 96/2, cz. 96/1, 95, cz. 97, pb 3 obj. Lwh 1 gm. kat. Czarne, pb 4/1 obj. Lwh 2 gm. kat. Czarne, 6150/4 obj. Lwh 13 gm. kat. Czarne, 6150/5, cz. 125 obj. Lwh 8 gm. kat. Czarne, 6150/6 obj. Lwh 10 gm. kat. Czarne), nr 47/26 o pow. 0,0105 ha (powstała z części parceli gruntowej 1892/2 obj. Lwh 66 gm. kat. Czarne).

Sąd wzywa:

Justynę ze Smercków Bawolakową,
Ewę z Bawolaków Bajsową,
Nastę Bawolak c. Asafata,
Paraskę z Bajsów Gybową,
Rozalię z Korudzów Szewczykową,
Dmytra Głuszka,
Ewę Głuszka,
Julię Głuszka,
Teklę Głuszka,
Dmitro Głuszka,
Dmytra Głuszka s. Andrzeja,
Marię Bodykówna c. Eufrozyny,
Teklę z Kołdzów Barnową,
Teklę Barna, Julię Barnową,
Eufrozynę Barnową,
Marię Barna,
Annę Barna,
Teklę Bawolicz Borosiewiczową,
Mikołaja Bawolicz,
Mikołaja Kosarowicz,
Wasyla Kosarowicz,
Joannę z Wańków Kosarowiczową,
Łukasza Pawełczaka,
Iwana Pawełczaka,
Marię Pawełczak,
Piotra Szewczyka,
Piotra Szewczyka s. Iwana,
Marię z Dobrowolskich Szewczykową,
Rozalię z Korudzów Niemcową,
Piotra Pyrcz,
Annę Pyrcz,
Julię Pyrcz,
Rozalię Pyrcz,
Rozalię z Pyrczów Karpiakową,
Teodora Karpiaka s. Mikołaja,
Teodora Dziama,
Teklę z Pyrczów Dziamową,
Aleksandra Proć,
Marię z Szewczyków Wańkową,
Michała Wasienko,
Annę z Hajtków Wasienkową,
Anastazję Szutową z Sachajdów,
Jana Tchir, Juliana Tchir dzieci Aftanazego,
Mikołaja Guła,
Teodora Bajsa,
Rozalię z Komaneckich Bajsową,
Dmytra Bajsa s. Michała,
Michała Kusajło s. Antoniego,
Dymitra Barna,
Marię Barna,
Mikołaja Barna,
Michała Barna,
Teresę Barna,
Teklę Barna,
Michała Barna s. Józefa,
Andrzeja Przysłupskiego,
Marię z Demczarów Przysłupską,
Annę z Walków Motykową,
Onufrego Szewczyka,
Stefana Pyrtka,
Annę z Szewczyków Pyrtka,
Iwana Szutę,
Teklę Szutową,
Piotra Sinak,
Iwana Kitczak s. Teodora,
Annę z Frycków Kitczakową,
Michała Kitczak s. Teodora,
Teklę Stachową,
Michała Stach,
Andrzeja Stach,
Julię z Tchirów Stachową,
Eufrozynę z Frenczków Żydziakową,
Annę Żydziak,
Michała Żydziak,
Iwana Żydziak,
Julię Żydziak,
Iwana Thier,
Ks. Jerzego Pawłyszyn s. Stefana,
Iwana Bajsa,
Ulkę z Szewczyków Lizakową,
Michała Wańko s. Jana, Marię Wańko,
Rozalię Wańko,
Semana Adam,
Dmytra Adam s. Semana,
Annę Adam c. Semana,
Dmytra Przysłupskiego,
Piotra Dawida,
Ewę z Paszkiewiczów Dawidową,
Annę z Szutów Podbereźniakową,
Wasyla Podbereźniaka s. Mikołaja,
Annę Hyrową,
Michała Hyra,
Wasyla Żydziak,
Marię z Motyków Żydziak,
Mikołaja Lizak,
Wasyla Podbereźniaka,
Petra Bajsa,
Iwana Bajsa,
Marię Wasieńkową,
Michała Majchrycz,
Antoniego Majchrycz,
Julię Majchrycz,
Marię z Majchryczów Wasieńko,
Dmitra Wasieńko a. Aleksego,
Wasyla Szpak,
Julię z Sawczaków Szpakową,
Michała Wasieńko s. Pawła,
Annę z Hajtków Wasieńkową,
Onufrego Szewczyka,
Piotra Pyrtka,
Julię Pyrtka,
Annę Wasylko,
Annę z Pyrtków Wasylko,
Ilko Pyrtka,
Michała Pyrtka,
Rozalię z Korudzów Szewczykową,
Dmytro Szewczyka s. Iwana,
Jana Thir s. Aftanazego,
Juliana Thir s. Aftanazego,
Ambrożego Urda,
Dmytra Dziubak s. Michała,
Annę z Lizaków Dziubakową,
Teklę Guła,
Mikołaja Guła,
Hnata Boryszewicza,
Dymitra Dziubaka s. Michała,
Annę z Lizaków Dziubanową,
Andrzeja Kawczak,
Eufrozynę z Hołdów Kawczakową,
Iwana Szewczyka,
Annę Drania,
Wasyla Szewczyka,
Julię Stechnacz,
Osyfa Szewczyka,
Ulkę Kawczak c. Andrzeja,
Stefana Pyrtko,
Ewę z Szewczyków Pyrtkową,
Aleksandra Proć,
Anastazję z Sachajdów Szutową,
Michała Tchir,
Annę z Walków Motykową,
Fecia Bajus,
Ulkę Kawczak c. Andrzeja,
Teklę z Kołdzów Barnową,
Julię Barna,
Teklę Barna,
Eufrozynę Barna,
Michała Dziubaka s. Michała,
Ambrożego Urda,
Dmytro Szewczyka s. Iwana,
Piotra Wańka s. Łukasza,
Pelagię Kusiałową z Prysztarzów,
Michała Kusajło s. Tymka,
Osyfa Dziubaka,
Jacko Dziubaka,
Dańko Hełem,
Michała Kusajło s. Antoniego,
Leszka Dziama,
Teklę Bawolicz Borosiewiczową,
Mikołaja Bawolicz,
Rozalię Bajsa z Komaneckich,
Zofię z Szewczyków Pawełczakową,
Józefa Pawełczak,
Dmytro Barna s. Iwana,
Adama Wańka s. Łukasza,
Petera Koruc

lub ich następców prawnych oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa do przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia.

Miejscowość: Gorlice, Czarne Województwo: małopolskie Treść ogłoszenia ważna do: 17.08.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.