Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 329/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 24.05.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli odszkodowania – za nieruchomości położone w obrębie 22 Pyszków, gminie Brzeźnio, oznaczone jako działki nr 29/2 i 55 O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie Sędziego S.R. Katarzyny Kucharskiej
po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
postanawia:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1530 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych) z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-8, położonej w obrębie 8 Czarna Serwituty, gminie Złoczew, powiecie sieradzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27/9 o powierzchni 0,0078 ha ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2017 roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości według stanu na dzień 22 września 2011 roku, tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 253/11 ,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy Złoczew oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. …
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Pyszków Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 24.11.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.