Wtorek 19 marca 2019 Wydanie nr 4040
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 125/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 26.06.2018

W sprawie: ustanowienie kuratora

Dotyczy: nieznanych wierzycieli O treści

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilny po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale: Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanowił:
1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 660 807,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem złotych) tytułem nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie B-55 miasta Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 206/2, 206/3, 206/4, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr 394/15 z dnia 8 października 2015 roku znak: IA-II.7820.8.2015.PG,
wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
2. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt XVIII Ns 125/18

Miejscowość: Łódż Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 26.12.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.