Poniedziałek 22 kwietnia 2019 Wydanie nr 4074
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 81/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 29.06.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi O treści

1. zezwolić Miastu Łódź - Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 75.315,77 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta piętnaście złotych 77/100) tytułem odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności odpowiadającego 4/20 części we współwłasności do nieruchomości, położonej w Łodzi oznaczonej jako działka nr 85/2 w obrębie G-,10, zgodnie z wydaną przez Wojewodę Łódzkiego decyzją znak: GN-V.7570.7.2012 Eko z dnia 20 listopada 2017 roku, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do ww. nieruchomości;
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa,
3./…/
4./…/
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie..

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 29.12.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.