Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 86/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 04.07.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieustalonych wierzycieli kwoty 59 232,91 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie B-55, m. Łodzi, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 143/8 o powierzchni 0,1012 ha, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr 394/15 z dnia 8 października 2015 znak: IA-II.7820.8.2015 O treści

OGŁOSZENIE
Dnia 4 lipca 2018 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Joanna Łukaszewicz
po rozpoznaniu: 4 lipca 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale: Wojciecha Janiaka
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanowił:
zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 59 232,91 złotych z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie B-55, m. Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 143/8 o powierzchni 0,1012 ha, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr 394/15 z dnia 8 października 2015, znak: IA-II.7820.8.2015.PG, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona uprawnionemu podmiotowi, który wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości według stanu na dzień 8 października 2015 roku,
Sad wzywa do odbioru depozytu w ciągu 10 lat od dnia zakończenia wywieszenia pod rygorem przejścia praw na rzecz Skarbu Państwa

Miejscowość: m. Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 20.01.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.