Niedziela 26 maja 2019 Wydanie nr 4108
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 484/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
II Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 27.07.2018

W sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O treści

Sygn. akt II Ns 484/18


OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 484/18 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Chojny” w Łodzi o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości:
a) położonej w Łodzi przy ulicy Mieszczańskiej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 138/11 o powierzchni 0,0301 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta,
b) położonej w Łodzi przy ulicy Mieszczańskiej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 169/20 o powierzchni 0,0196 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta,
c) położonej w Łodzi przy ulicy Powszechnej, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 169/19 o powierzchni 0,0129 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta o numerze LD1M/00307077/6, w której jako właściciela nieruchomości wpisano Miasto Łódź;
W ewidencji gruntów jako władającego przedmiotowymi nieruchomościami wpisano Spółdzielnię Mieszkaniową „Chojny” w Łodzi. Działki o numerach 138/11 i 160/20 stanowią pozostałą część placu nr 246 uregulowanego uprzednio w zamkniętej KW 30 377, w której jako właściciele wpisani byli: Stanisław i Jadwiga małż. Wójt w 2/3 części oraz Ludwika Wieczorek w 1/3 części.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo (własności) przedmiotowej nieruchomości- w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycia własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione” „Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 1102/17 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku o stwierdzenie zasiedzenia udziału w wysokości 1/2 we własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Skrajnej 27, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 247 w obrębie G-52, o powierzchni 0,1476 ha, dla której w Sadzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi jest prowadzona księga wieczysta nr LD1M/00005885/6. W księdze wieczystej jako właściciele nieruchomości figurują: Ignacy Dąbrowski, Maria Łęcka, Emilia Markiewicz, Franciszka Tymińska, Helena Mikołajczyk, Feliks Pawłowski, Henryka Afanasewicz, Eleonora Matuszkiewicz, Stefan Dobrzański, Wiktor Dobrzański, Bohdan Dobrzański i Mirosław Strumiński. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo (własności) przedmiotowej nieruchomości- w terminie 3 miesięcy od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycia własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione”.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 31.10.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.