Sobota 25 maja 2019 Wydanie nr 4107
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: XVIII Ns 224/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVII Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 06.08.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy udziale Jana Białego i nieznanych wierzycieli O treści

1. zezwolić Województwo Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 197 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania za część nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Województwo Łódzkie położonej w obrębie Kuźnica, gminie Nowa Brzeźnica, powiecie pajęczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki numer 471/1 o powierzchni 0,0005 ha i numer 443/1 o powierzchni 0,0009 ha, z tym zastrzeżeniem, że przedmiot depozytu należy wydać na rzecz osób, które wykażą się tytułem prawnym do wyżej wymienionej części nieruchomości na dzień 20 października 2011 roku to jest na dzień wydania przez Wojewodę Łódzkiego decyzji nr 288/11,
2. dokonać na okres 6 miesięcy w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, w budynku Urzędu Gminy Nowa Brzeźnica oraz w serwisie internetowym EBOS.pl ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie do depozytu sądowego, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa;
3. (…)
4. ustalić, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu
w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 06.02.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.