Środa 24 kwietnia 2019 Wydanie nr 4076
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: INs 927/17 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 10.07.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: z wniosku Bożenny Kostrzewy przy udziale Ryszarda Brajera, Eugeniusza Brajera, Heleny Zybert O treści

Sygnatura akt I Ns 927/17
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 10 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący SSR Ewa Szuster-Luszyńska
po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Bożenny Kostrzewy
przy udziale Ryszarda Brajera, Eugeniusza Brajera, Heleny Zybert
o spadek
w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora spadku

POSTANAWIA:
1. ustanowić adwokata Marcina Wronę prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Łodzi przy ul. Radwańskiej 4a lok. 1 kuratorem spadku po Fryderyku Wilhelmie Brajer vel Brojer , ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi ;
2. nakazać sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Fryderyku Wilhelmie Brajer vel Brojer Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcinowi Kurzykowi;
3. zobowiązać kuratora spadku do składania sprawozdań ze swych czynności oraz udokumentowanych sprawozdań rachunkowych do dnia 31 grudnia każdego roku, począwszy od 2018 r., oraz sprawozdania po ukończeniu czynności;
4. przyznać kuratorowi spadku adwokatowi Marcinowi Wronie tymczasowo ze Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) tytułem zaliczki na wynagrodzenie i koszty;
5. zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oraz w lokalu Gminy o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po , Fryderyku Wilhelmie Brajer vel Brojer ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi;

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 24.09.2018

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.