Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: Łódź Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 20.09.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: nieznanych wierzycieli odszkodowania – dot. działki nr 340/2 od drogi krajowej nr 91 w m. Słowik do węzła Łódź-Lublinek odcinek 2 węzeł Łódź-Teofilów, droga krajowa 91 O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie Sędziego S.R. Moniki Skibińskiej
po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 109.880,00 zł (sto dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości, o powierzchni 0,1210 ha, oznaczonej numerem 340/2, położonej w obrębie B-57, miasta Łódź, w województwie łódzkim, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego nr 479/15 z dnia 18 listopada 2015 r. o sygn. IA-II.7820.10.2015.LR;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek uprawnionego podmiotu, który wykaże, że w dniu 18 listopada 2015 r., kiedy decyzja Wojewody Łódzkiego nr 479/15 została wydana, przysługiwało mu prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. …
4. …
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.


Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 20.03.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.