Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: INs 753/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 20.09.2018

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Krzysztof Mielczarek Kedir Merdin O treści

Dnia 20.09.2018 roku
Sygn. akt I Ns 753/18
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie
następującym:
Przewodniczący: SSR Tomasz Kotkowski
po rozpoznaniu w dniu 20.09. 2018 roku Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Krzysztofa Mielczarka
przy udziale Kerida Merdin
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu
postanawia:
p o s t a n a w i a :

1. zezwolić dłużnikowi Krzysztofowi Mielczarkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.997,29 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem 29/100) złotych tytułem naprawienia szkody nakazanego w punkcie V.7 wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 września 2016 r., sygn. akt IV K 580/16;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić wierzycielowi Kedira Merdin bez żadnych warunków;
3. (…);
4. (…).
Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sygn. akt I Ns 753/18
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.


SSR Tomasz Kotkowski

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 30.03.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.