Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 692/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 28.09.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: Skarb Państwa - Genralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Sygn. akt : II Ns 692/18
‘’1. zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 298.588 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-14 zachodniej obwodnicy Łodzi położonej w obrębie B-57 m. Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki nr 347/2 o powierzchni 0,1627 ha, 348/2 o powierzchni 0,2291 ha w ewidencji gruntów ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 marca 2018 roku r. znak GN-V.7570.175.2016 Mku
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu, kiedy decyzja stała się ostateczna (15 maja 2018 roku), przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. ustalić wynagrodzenie kuratora Doroty Filipiak na kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych), którą wypłacić kuratorowi ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.\"
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 28.03.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.