Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 750/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 28.09.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: Skarb Państwa - Genralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Sygn. akt : II Ns 750/18
‘’1. zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 176.048 zł (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-14 zachodniej obwodnicy Łodzi położonej w obrębie K-14 miasta Konstantynów Łódzki, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki nr 103/2 o powierzchni 0,2431 ha, w ewidencji gruntów ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2018 roku znak GN.V.7570.525.2015.MA
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu, kiedy decyzja stała się ostateczna przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. ustalić wynagrodzenie kuratora Doroty Filipiak na kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych), którą wypłacić kuratorowi ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie..\"
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 28.03.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.