Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 801/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 28.09.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi O treści

Sygn. akt : II Ns 801/18
‘’1. zezwolić dłużnikowi Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.401,60 zł (jeden tysiąc czterysta jeden złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Województwo Łódzkie nieruchomości położonej w obrębie Wólka Łękawska, gminie Bełchatów, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki nr 68/2 i 228/1 ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 2018 roku r. znak GN-I.7570.496.2016.Epo
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu, kiedy decyzja stała się ostateczna (27 września 2016 roku) przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia w 12/18 częściach;
3. ustalić wynagrodzenie kuratora Doroty Filipiak na kwotę 60 zł (sześćdziesiąt złotych), którą wypłacić kuratorowi ze środków Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.\"
Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 28.03.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.