Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: INs 677/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 01.10.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przy udziale Gminy Konstantynów Łódzki - Burmistrza Miasta Konstantynów Łódzki o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu O treści

Dnia, 1 października 2018 roku
Sygnatura akt I Ns 677/18

OGŁOSZENIE
Dnia 1 października 2018 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodnicząca: Sędzia S.R. Joanna Szczygielska
po rozpoznaniu w dniu 1 października 2018 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale Gminy Konstantynów Łódzki – Burmistrza Miasta Konstantynów Łódzki
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

1. zezwolić dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5510 (pięć tysięcy pięćset dziesięć) złotych tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie K-16 miasta Konstantynów Łódzki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1 o powierzchni 0,0085 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego nr 394/15 z dnia 8 października 2015 r. znak: IA-II.7820.8.2015.PG;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 8 października 2015 roku, tj. dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 394/15 przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. (…);
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sygn. akt I Ns 677/18
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
SSR Joanna Szczygielska

Miejscowość: Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 15.04.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.