Wtorek 23 lipca 2019 Wydanie nr 4166
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: INs 967/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 16.10.2018

W sprawie: inne

Dotyczy: sprawy z wniosku Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi przy udziale Teodozji Fiszer o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego O treści

OGŁOSZENIE

1. 1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1858 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt osiem) złotych tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego – Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 20 miasta Bełchatów, powiecie bełchatowskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 378/2 o powierzchni 0,0109 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. o sygn. GN.I.7570.552.2016.EP;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek następców prawnych Witolda Fiszera, którzy wykażą, że w dniu 27 września 2016 roku, tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 267/16 przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia;
3. (…);
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sad wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sygn. akt I Ns 967/18
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.