Poniedziałek 01 czerwca 2020 Wydanie nr 4480
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: I Ns 1024/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 04.02.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Klaudiusz Cichoński O treści

Dnia 4 lutego 2019 roku

Sygn. akt I Ns 1024/18


OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie
następującym:
Przewodniczący: SSR Joanna Szczygielska
po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2019 roku Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Klaudiusza Cichońskiego
przy udziale mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi Klaudiuszowi Cichońskiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 27 106,37 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto sześć złotych trzydzieści siedem groszy) tytułem należności głównych zasądzonych od Klaudiusza Cichońskiego na rzecz mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:
a. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2018 roku sygn akt XVIII C 4155/17 w wysokości 15 673,31 zł,
b. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia; 22 czerwca 2018 roku sygn akt II C 910/17 w wysokości 11 433,06 zł,
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie;
3. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.

Sad wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
Sygn. akt I Ns 1024/18


SSR Joanna Szczygielska

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 31.07.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.