Czwartek 19 września 2019 Wydanie nr 4224
notice
Sygnatura akt: I Ns 9/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 28.02.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie Spólki Akcyjnej w Warszawie O treści

Dnia 28 lutego 2019 roku
Sygn. akt I Ns 9/19

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie
następującym:
Przewodniczący: SSR Joanna Szczygielska
po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Na Życie Spółki Akcyjnej w Warszawie
przy udziale Daniela Gliszczyńskiego
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Na Życie Spółce Akcyjnej w Warszawie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 986,34 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze) tytułem środków należnych Danielowi Gliszczyńskiemu jako uczestnikowi pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez PGE OBRÓT S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym POGODNA PRZYSZŁOŚĆ zarządzanego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie Spółkę Akcyjną w Warszawie;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek Daniela Gliszczyńskiego;
3. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie
Sad wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.


SSR Joanna Szczygielska

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.