Czwartek 19 września 2019 Wydanie nr 4224
notice
Sygnatura akt: II Ns 330/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 05.04.2019

W sprawie: inne

Dotyczy: nieznanych z imienia i nazwiska właścicieli nieruchomości O treści

Sygn. akt : II Ns 330/19
OGŁOSZENIE
„Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygn. akt II Ns 330/19 z wniosku Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z udziałem nieznanych z imienia i nazwiska właścicieli nieruchomości o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego w którym zapadło postanowienie następującej treści:
1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 392 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt dwa) tytułem odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego - Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie 15 miasta Warta, powiecie sieradzkim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 120/2 o powierzchni 0,0016 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku, znak: GN-I.7570.466.2016.Eko,
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osoby albo podmiotu albo ich następcom prawnym, które wykażą, że w dniu 27 kwietnia 2016r., tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 101/16, przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia\'\'.

Sąd wzywa wierzyciela do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-misięcznego terminu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 30.10.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.