Poniedziałek 01 czerwca 2020 Wydanie nr 4480
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: II Ns 748/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 30.04.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zezwala dłużnikowi Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 660.807 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem złotych) tytułem odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości, przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-14 zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź-Lublinek odcinek 1 węzeł Łódź – Lublinek – Łódź - Teofilów wraz z infrastrukturą, położonej w obrębie P - 39 miasta Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 251/2 o powierzchni 0,2653 ha, 263/1 o powierzchni 0,2780 ha, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr 394/15 z dnia 8 października 2015 roku znak: IA-II.7820.8.2015.PG, wzywając wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Miejscowość: ŁÓDŹ Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 31.10.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.