Niedziela 15 września 2019 Wydanie nr 4220
notice
Sygnatura akt: I Ns 228/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 15.05.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi O treści

Dnia 15 maja 2019 roku
Sygn. akt I Ns 228/19

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie
następującym:
Przewodniczący: SSR Joanna Szczygielska
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7718 (siedem tysięcy siedemset osiemnaście) złotych tytułem odszkodowania za nabycie przez Województwo Łódzkie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Żytno, gminie Żytno, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działki nr 1184/1 o powierzchni 0,0010 ha i nr 1184/2 o powierzchni 0,0046 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 lutego 2019 roku znak GN.I.7570.126.2018.AJ;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 14 maja 2018 roku, tj. dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 83/18 przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia albo ich następcom prawnym;
3. (…)
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. SSR Joanna SzczygielskaSygn. akt I Ns 228/19
Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 23.11.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.