Poniedziałek 03 sierpnia 2020 Wydanie nr 4543
notice
Treść wyroku lub ogłoszenia jest przedawniona. Należy liczyć się z nieaktualnymi lub nieważnymi informacjami.
Sygnatura akt: I Ns 228/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
I Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 15.05.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwa Łódzkiego - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi O treści

Dnia 15 maja 2019 roku
Sygn. akt I Ns 183/19

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie
następującym:
Przewodniczący: SSR Joanna Szczygielska
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Województwa Łódzkiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
postanawia:
1. zezwolić dłużnikowi Województwu Łódzkiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 160 (sto sześćdziesiąt) złotych tytułem odszkodowania za nabycie przez Województwo Łódzkie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 22 Mazury, gminie Bełchatów, powiecie bełchatowskim województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 574/2 o powierzchni 0,0011 ha, ustalonego decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2019 roku znak GN.I.7570.638.2016.KG;
2. złożone do depozytu sądowego świadczenie określone w punkcie 1. postanowienia wypłacić na wniosek osób, które wykażą, że w dniu 27 września 2016 roku, tj. dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 267/16 przysługiwało im prawo własności nieruchomości określonej w punkcie 1. postanowienia albo ich następcom prawnym;
3. (…)
4. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie.
Sad wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6- miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.
SSR Joanna Szczygielska

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 23.11.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.