Niedziela 15 września 2019 Wydanie nr 4220
notice
Sygnatura akt: XVIII Ns 120/18 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 07.06.2019

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi O treści

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie
Przewodniczący: SSR Monika Skibińska

po rozpoznaniu: 21 listopada 2018 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
przy udziale: Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi oraz nieznanych
w sprawie wierzycieli odszkodowania z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości reprezentowanych przez kuratora
o: zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:

1. zezwolić Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 104 656,00 zł (sto cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych) z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi ekspresowej S-14 zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku: od drogi krajowej nr 91 (DK1) w m. Słowik do węzła Łódź-Lublinek odcinek 2 węzeł Łódź-Teofilów (bez węzła) – droga krajowa 91 (DK1) w m. Słowik wraz z infrastrukturą, położonej w obrębie B-57, m. Łódź, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 257/2 o pow. 0,1148 ha, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego nr 479/15 z dnia 18 listopada 2015r. znak: IA-II.7820.10.2015.LR, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona osobie, które wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości wg. stanu na dzień 18 listopada 2015r. tj. na dzień wydania decyzji Wojewody Łódzkiego nr 479/15;
2. …,
3. …,
4. …,
5. orzec, że każdy uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem
w sprawie.


Sąd wzywaa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 10 lat od upływu 6-miesięcznego okresu, w trakcie którego wezwanie zostało wywieszone, pod rygorem przejścia praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 07.12.2019

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.