Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I C 1806/19

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2020,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Zbigniew Dubiński

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Przyszłość\'\' w Opolu
przeciwko Zbigniewowi Dubińskiemu
o zapłatę
na podstawie art. 144 kpc

zarządza:

I. ustanowić dla pozwanego Zbigniewa Dubińskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Damiana Cedro (prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu, ul. Krzemieniecka 62/7), do zastępowania pozwanego przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie z powództwa Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu o zapłatę;

II. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;

III. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi pozwanego od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji w/w ogłoszeń.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.05.2020