Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I C 1502/18

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.02.2020,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Stefan Wolniczak, Sylwia Frąk

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Getin Nobile Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
przeciwko Stefanowi Wolniczak, Sylwii Frąk
o zapłatę

postanawia:
I. podjąć postępowanie w sprawie;
II. ustanowić dla pozwanego Stefana Wolniczak, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Małgorzaty Cybińskiej (prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu, ul. Reymonta 13/4), do zastępowania pozwanego przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie z powództwa Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o zapłatę;
III. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;

IV. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi pozwanego od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji w/w ogłoszeń.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.05.2020