Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 787/19

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.04.2020,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Jan Pasoń

O TREŚCI

Sygn. akt: I Ns 787/19


P O S T A N O W I E N I E

Dnia 25 marca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Powiatu Opolskiego
z udziałem Pawła Orlika
o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego

postanawia:
I. na podstawie art. 6933 §3 k.p.c. ustanowić dla nieznanego wierzyciela tj. spadkobierców Jana Pasoń - kuratora w osobie radcy prawnego Aleksandry Gaj (prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu, ul. Kołłątaja 13/7);

II. zarządzić publiczne ogłoszenie postanowienia na stronie internetowej tutejszego Sądu i w lokalu Urzędu Gminy w Łubnianach, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL, przez okres 1 miesiąca.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.05.2020