Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: III Ns 82/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
III Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.05.2020,
w sprawie: inne
Dotyczy: Abdul Aziz Diallo

O TREŚCI

Sygn. akt III Ns 82/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ogłasza o zezwoleniu Przemysławowi Kowalskiemu na złożenie do depozytu sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi kwoty 1100 zł (jeden tysiąc sto złotych) tytułem nawiązki orzeczonej na rzecz Abdula Aziz Diallo określonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt IV K 239/18, pkt 7b i 8d, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może być wypłacona Abdul′owi Aziz Diallo. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi wzywa wierzyciela do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego w terminie 3 lat od dnia upływu 6 miesięcy, na który to okres dokonano ogłoszeń – pod rygorem przejścia praw do depozytu na Skarb Państwa.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 06.10.2020