Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I C 106/20 upr

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 05.06.2020,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Leszek Prawda

O TREŚCI

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 15 maja 2020 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie

przeciwko Leszkowi Prawda
o zapłatę
na podstawie art. 144 kpc

zarządza:
I. uwzględniając wniosek złożony przez kuratora zwolnić r.pr. Michalinę Chrobot, z funkcji kuratora procesowego dla pozwanego Leszka Prawda, którego miejsce pobytu nie jest znane;

II. ustanowić dla pozwanego Leszka Prawda, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Elżbiety Jeznach (prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu, ul. 1-go Maja 9/33), do zastępowania pozwanego przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o zapłatę;

III. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;

IV. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi pozwanego od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji w/w ogłoszeń.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 05.09.2020