Wtorek 04 sierpnia 2020 Wydanie nr 4544
notice
Sygnatura akt: VI K 734/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
VI Wydział Karny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 19.06.2020

W sprawie: termin posiedzenia sądu

Dotyczy: Dominika Kozłowska O treści

ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi VI Wydział Karny zawiadamia:
Agnieszkę Antoń-Płetkowską, Andrzeja Bojanowskiego, Karolinę Chrostowską, City Stay sp. z o.o., Karolinę Danielczak, Katarzynę Goluch, Klaudię Gustinelli, Julię Herok, Igę Kierlańczyk, Monikę Kreft, Michała Kudely, Norberta Marcinkiewicza, Patrycję Miarkę, Idalię Monkiewicz, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Ewelinę Nagalską, Bożenę Pajor, Radosława Prondzińskiego, Michała Sobczaka, Iwonę Śliz, Natalię Ufnalską, Alicję Wanat, Annę Waniewską, Łukasza Waniewskiego, Annę Wrzosek
jako pokrzywdzonych, że rozprawa główna w sprawie przeciwko
oskarżonej Dominice Kozłowskiej oskarżonej o czyn z:
art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk, art. 286 § 1 kk i art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk, art. 286 § 1 kk w związku z art. 12 kk, art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
odbędzie się dnia 17 września 2020 r. o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy al. Kościuszki 107/109 w sali nr (informacja o sali rozpraw na wokandzie przy pokoju 416-417).

POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika.
Na wniosek pokrzywdzonego, który nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu, w tym w celu dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. W zależności od wyniku procesu pokrzywdzony może być obciążony kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu.

Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego, to jest o orzeczenie wobec oskarżonego obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.

Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Miejscowość: Kowalewo-Pomorskie Województwo: kujawsko-pomorskie Treść ogłoszenia ważna do: 17.09.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.