Wtorek 04 sierpnia 2020 Wydanie nr 4544
notice
Sygnatura akt: XVIII Ns 588/19 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 08.07.2020

W sprawie: w sprawie depozytów sądowych

Dotyczy: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi O treści

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym w składzie : Marcin Gajda

po rozpoznaniu: 10 kwietnia 2020 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
przy udziale: nieznanych wierzycieli
o: wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego

postanawia:
(…)

1. zezwolić Województwu Łódzkiemu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 939,00 zł (dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych, 00/100) tytułem przyznanego na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2019 roku (znak: GN-I.7570.182.2018.MA) odszkodowania za część nieruchomości nabytej z mocy prawa przez Województwo Łódzkie, położonej w obrębie Żytno, gminie Żytno, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1/1 z tym zastrzeżeniem, iż depozyt ma być wydany osobie lub podmiotowi, który wykaże się tytułem prawnym do części nieruchomości położonej w obrębie Żytno, gminie Żytno, powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1/1 według stanu na dzień 14 maja 2018 roku;

(….)

Miejscowość: Łódź Województwo: łódzkie Treść ogłoszenia ważna do: 08.01.2021

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.