Poniedziałek 03 sierpnia 2020 Wydanie nr 4543
notice
Sygnatura akt: I Ns 878/17 Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

Z dnia 13.07.2020

W sprawie: zasiedzenie nieruchomości

Dotyczy: Nadleśnictwo Łosie, Lubomiła Rydzanicz, Igor Rydzanicz, Oleg Rydzanicz, Stefan Rydzanicz i inni O treści

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 878/17 z wniosku Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Łosie przy udziale Lubomiły Rydzanicz, Igora Rydzanicz, Olega Rydzanicz, Stefana Rydzanicz, Lidii Rydzanicz, Aleksandry Rutkowskiej, Julii Adamiak, Aleksandry Choroszczak, Adama Korobczaka, Janiny Sas, Heleny Choroszczak, Ewy Hreniak, Marii Pytlak, Aleksandry Skiby, Janiny Harom, Marii Adamiak, Mirosława Adamiaka, Andrzeja Adamiaka, Adama Adamiaka, Bożeny Kowalskiej, Anny Mosz postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w Banicy, gm. Uście Gorlickie składającej się z działek nr:

1. 342 o pow. 0,71 ha powstałej z parcel gruntowych nr:

- cz. 1692, dla której prowadzono LWH nr 27, w którym jako właścicieli ujawniono Eufrozynę z Semaniaków Bartniak, Rosi Sycza, Wanio Sycza, Milenę Sycz,

- cz. 1691, dla której prowadzono LWH nr 82, w którym jako właścicieli ujawniono Andrasza Olista, Semana Hubiaka, Marię Hubiak, Mariannę Kobak, Klaudię i Marię Kunecik, Andrzeja Rydzanicza, Marię Rydzanicz i Jana Rydzanicz,

2. 343 o pow. 35,09 ha powstałej z parcel gruntowych nr:

- cz. 1222, dla której prowadzono LWH nr 6, w którym jako właścicieli ujawniono Pawła Rydzanicz, Annę Rydzanicz, Wasyla Rydzanicz, Marię z Andraszów Stawiską, Barbarę z Andraszów Stawiską, Annę z Andraszów Jadłoszową, małol. Petra Andrasza, Ewę Rydzanicz, Dyonizego Rydzanicz, Wanio Krynickiego, Andrasza Mikołaja, Teodozego Marmosza, Teklę z Krynickich Marmosz, Mikołaja Andrasza, Wanio Burczaka, Melanię z Biszczaków Kowalską, Mariannę z Dubców Kowalską, Wasyla Buranicza, Teklę z Papaczów Buranicz i Joannę Krynicką,

- cz. 1230, 1231, 1243, cz. 1148, 1169, 1178, cz. 1159, cz. 1190, 1207, 1208, 1217, dla których prowadzono LWH nr 21, w którym jako właścicieli ujawniono Annę Garbecz, Michała Garbecz i Wasyla Garbecz,

- 1242, 1251, cz. 1263, 1173, 1185, dla których prowadzono LWH nr 30, w którym jako właścicieli ujawniono Osyfa Żołnierczyka i Marię Żołnierczyk,

- 1223, 1224, 1225, 1228, 1229, cz. 1256, 1257, 1239, 1165, 1166, cz. 1146, cz. 1201, 1213, 1164, 1179, 1210, dla których prowadzono LWH nr 40, w którym jako właścicieli ujawniono Teodora Kowalskiego, Mariannę Kowalską z Dubców, Melanię Kowalską i Aleksandra Wachnę,

- 1238, 1246, 1171, 1176, cz. 1187, dla których prowadzono LWH nr 42, w którym jako właścicieli ujawniono Teodozego Mamrosz, Piotra Mamrosz, Marię Mamrosz i Ewę Mamrosz,

- cz. 1233, 1245, 1170, cz. 1189, dla których prowadzono LWH nr 43, w którym jako właścicieli ujawniono Wasyla Buranicza i Teklę Buranicz,

- 1226, 1240, cz. 1248, 1172, 1167, cz. 1147, cz. 1262, 1212, cz. 1199, cz. 1186, cz. 1161, 1215, 1214, dla których prowadzono LWH nr 44, w którym jako właścicieli ujawniono Piotra Krynickiego, Juliannę Krynicką, Mikołaja Krynickiego, Annę Krynicką, Stefana Krynickiego, Bazylego Krynickiego i Marię Krynicką,

- 1236, 1244, cz. 1188, 1177, dla których prowadzono LWH nr 61, w którym jako właścicieli ujawniono: Ewę Rydzanicz, Wasyla Rydzanicz, Wanio Rydzanicz, Gynazego Rydzanicz, Mikołaja Andrasz, Penafię z Rydzaniczów Andrasz, Marię z Andraszów Stawiską, Annę z Andraszów Jadłorową, Barbarę z Andraszów Stawiską, Andrasza Petro, Penafię Rydzanicz, Pawła Rydzanicz i Annę Rydzanicz,

- cz. 1255, 1216, cz. 1220, dla których prowadzono LWH nr 80, w którym jako właściciela ujawniono: Mikołaja Andrasz,

- cz. 1252, 1241, cz. 1184, 1175, dla których prowadzono LWH nr 92, w którym jako właścicieli ujawniono Wanio Krynickiego i Joannę Krynicką z Adamiaków,

- cz. 1195, 1209, 1211, 1168, 1247, dla których prowadzono LWH nr 93, w którym jako właścicieli ujawniono Mikołaja Andrasz,

- 1218/1 i 1218/2, dla których prowadzono LWH nr 475, w którym jako właściciela ujawniono: Fundusz Religijny,

3. 345 o pow. 47,51 ha powstałej z parcel gruntowych nr:

- 862, 861, 860, 859, 858, 857, 855, 856, dla których prowadzono LWH nr 1, w którym jako właścicieli ujawniono Jana Adamiak i Eugenię Adamiak,

- 770, cz. 771, 772, 773, 774, 775, 543, 541, 540, dla których prowadzono LWH nr 2, w którym jako właścicieli ujawniono Izydora Adamiaka i Teklę Adamiak,

- 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2411, 2412/1, 2412/2, dla których prowadzono LWH nr 3, w którym jako właścicieli ujawniono Klemensa Adamiaka i Marię z Koropczaków,

- cz. 2103, 2104, 2105, 2116, dla których prowadzono LWH nr 4, w którym jako właścicieli ujawniono Jemana Adamowicza i Annę z Juszczaków Adamowicz,

- 683, 682, 681, 680, 679, 678, dla których prowadzono LWH nr 7, w którym jako właścicieli ujawniono Teodora Gurtata, Andrasza Semana i Annę Gurtat,

- 2096, 2097, 2100, 2101, 2102, dla których prowadzono LWH nr 15, w którym jako właścicieli ujawniono Michała Rydzanicza i Teklę z Korobczaków Rydzanicz,

- cz. 2008, 2009/1, 2009/2, 2010, 2011, 2012, dla których prowadzono LWH nr 17, w którym jako właściciela ujawniono Greckokatolickie Probostwa w Banicy,

- 248, 249, dla których prowadzono LWH nr 19, w którym jako właścicieli ujawniono Andrzeja Gabora,

- cz. 946, dla której prowadzono LWH nr 21, w którym jako właścicieli ujawniono Annę Garbecz, Michała Garbecz i Wasyla Garbecz,

- cz. 456, cz. 455, cz. 454, cz. 369, 371, 374, dla których prowadzono LWH nr 23, w którym jako właścicieli ujawniono Teodora Biszczaka,

- 556, 554, 550, 548, 546, cz. 453, 450, cz. 139, 138, 137, dla których prowadzono LWH nr 24, w którym jako właścicieli ujawniono Sydora Jedynaka, Eugenię Gabor z Gabarków, Eugenię Gabor, Annę Gabor, Zbycha Gabor, Wanio Krynickiego, Joannę Krynicką i Jana Szpytko,

- cz. 442, cz. 443, 445, dla których prowadzono LWH nr 25, w którym jako właściciela ujawniono Pawła Biszczaka,

- cz. 2311, 2313, 2314, dla których prowadzono LWH nr 29, w którym jako właścicieli ujawniono Piotra Boleszczaka i Różę z Hawranów Boleszczak,

- 2477, 2478, cz. 2479, 2447, cz. 2450, dla których prowadzono LWH nr 32, w którym jako właścicieli ujawniono Stefana Biszczaka, Paulinę Biszczak, Wanio Biszczaka, Stefana Ristneja, Petrynę z Rydzaniczów Ristnej,

- 2543, 2544, dla których prowadzono LWH nr 33, w którym jako właścicieli ujawniono Ludwika Rydzanicza i Aleksandrę Rydzanicz,

- 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, cz. 2665/2, dla których prowadzono LWH nr 36, w których jako właścicieli ujawniono Pelagię Kuncek, Paraskę Kuncek, Teklę z Kuźnyczów Kuncik, Piotra Kuncika,

- 2306, 2307, cz. 2308, dla których prowadzono LWH nr 37, w którym jako właścicieli ujawniono Andrzeja Błaszczaka i Justynę z Aramiaków Błaszczak,

- cz. 938, cz. 937, cz. 936, 939, 942, dla których prowadzono LWH nr 40, w którym jako właścicieli ujawniono Melanię Kowalską, Aleksandra Wachnę, Mariannę z Dubców Kowalską i Teodora Kowalskiego,

- cz. 981, 941, 940, dla których prowadzono LWH nr 42, w którym jako właścicieli ujawniono Teodozego Mamrosz, Piotra Mamrosz, Marię Mamrosz i Ewę Mamrosz,

- 932, dla której prowadzono LWH nr 45, w którym jako właścicieli ujawniono Jana Krynickiego i Joannę z Adamiaków Krynicką,

- 370, 372, dla których prowadzono LWH nr 47, w którym jako właścicieli ujawniono Teodora Biszczaka, Teklę Biszczak, Janio Biszczaka i Anastazję Biszczak,

- cz. 2193, 2194, dla których prowadzono LWH nr 48, w którym jako właścicieli ujawniono Orynę Stawiską, Stefana Stawiskiego, Tomasza Krynickiego, Juliannę z Pyrczów Krynicką, Michała Rydzanicza, Teklę z Korobczaków Rydzanicz, Orynę Adamowicz i Stefana Adamowicza,

- 163, 164, 165, cz. 166, dla których prowadzono LWH nr 49, w którym jako właścicieli ujawniono Annę Koroszczak,

- cz. 135, cz. 134, 133, 132, 131, dla których prowadzono LWH nr 50, w którym jako właścicieli ujawniono Charłampę Boczniewicz, Annę Boczniewicz i Anastazję Mylną,

- 145, 144, 143, 142, dla których prowadzono LWH nr 54, w którym jako właścicieli ujawniono Stefana Horoszczaka i Teodozję z Watralów,

- 2195, 2197, 2200, 2201, cz. 2202, cz. 2204/1, 2204/2, 2208, 2209, 2210, dla których prowadzono LWH 56, w którym jako właścicieli ujawniono Tomasza Krynickiego i Juliannę z Prycików Krynicką,

- cz. 2666/1, cz. 2666/2, cz. 2667, 2669, 2670, 2672, 2677, dla których prowadzono LWH nr 59, w którym jako właściciela ujawniono Alko Rydzanicza,

- cz. 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, dla których prowadzono LWH nr 60, w którym jako właścicieli ujawniono Juliannę Adamiak Krynicką z Pryciaków, Tomasza Krynickiego i Linuarego z Leszczyńskich Heca,

- cz. 947, dla której prowadzono LWH nr 61, w którym jako właścicieli ujawniono Ewę Rydzanicz, Wasyla Rydzanicz, Wanio Rydzanicz, Gynazego Rydzanicz, Mikołaja Andrasz, Penafię z Rydzaniczów Andrasz, Marię z Andraszów Stawiską, Annę z Andraszów Jadłorową, Barbarę z Andraszów Stawiską, Andrasza Petro, Penafię Rydzanicz, Pawła Rydzanicz i Annę Rydzanicz,

- 160, 161, 162, dla których prowadzono LWH nr 62, w którym jako właścicieli ujawniono Antoninę z Gidyłów Korobczak, Stefana Korobczak i Marię Rydzanicz,

- cz. 2203, 2205, 2206, 2207, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, dla których prowadzono LWH nr 64, w którym jako właścicieli ujawniono Rose Nycza, Wanio Nycza, Milko Nycza i Annę Nycz,

- 2552, 2554, 2556, 2559, 2560, 2563, cz. 2565, cz. 2570, dla których prowadzono LWH nr 65, w którym jako właścicieli ujawniono Wasyla Korobczaka i Marię z Rydzaniczów,

- cz. 692, cz. 691, 690, 689, 688, 687, 686, dla których prowadzono LWH nr 66, w którym jako właścicieli ujawniono Mikołaja Stawiarskiego i Joannę Stawiarską,

- cz. 380, 379, 377, dla których prowadzono LWH nr 69, w którym jako właścicieli ujawniono Marię z Rydzanowiczów Wojnę i Władymira Rydzanowicza,

- 555, 557, 553, 552, 551, 549, 547, dla których prowadzono LWH nr 70, w którym jako właścicieli ujawniono Osyfa Żołnierczyka i Marię Żołnierczyk,

- 778, cz. 781, 782, 780, dla których prowadzono LWH nr 71, w którym jako właścicieli ujawniono Hryca Adamirowicza i Rzenię Adamirowicz,

- 245, 244, 243, cz. 242, dla których prowadzono LWH nr 73, w którym jako właścicieli ujawniono Wanio Zeralika i Teklę z Błarkoniów,

- cz. 930, 934, 933, dla których prowadzono LWH nr 92, w którym jako właścicieli ujawniono Wanio Krynickiego i Joannę z Adamiaków Krynicką,

- cz. 944, dla której prowadzono LWH nr 93, w którym jako właściciela ujawniono Mikołaja Andrasza,

- 868, dla której prowadzono LWH nr 96, w którym jako właściciela ujawniono Marię z Andraszów Adamirowicz.

Sąd wzywa następców prawnych Eufrozyny z Semaniaków Bartniak, Rosiego Sycza, Wanio Sycza, Mileny Sycz, Andrasza Olista, Semana Hubiaka, Marii Hubiak, Marianny Kobak, Klaudii i Marii Kunecik, Andrzeja Rydzanicza, Marii Rydzanicz, Jana Rydzanicz, Pawła Rydzanicz, Anny Rydzanicz, Wasyla Rydzanicz, Marii z Andraszów Stawiskiej, Barbary z Andraszów Stawiskiej, Anny z Andraszów Jadłoszowej, małol. Petra Andrasza, Ewy Rydzanicz, Dyonizego Rydzanicz, Wanio Krynickiego, Andrasza Mikołaja, Teodozego Marmosza, Tekli z Krynickich Marmosz, Mikołaja Andrasza, Wanio Burczaka, Melanii z Biszczaków Kowalskiej, Marianny z Dubców Kowalskiej, Wasyla Buranicza, Tekli z Papaczów Buranicz, Joanny Krynickiej, Anny Garbecz, Michała Garbecz, Wasyla Garbecz, Osyfa Żołnierczyka i Marii Żołnierczyk, Teodora Kowalskiego, Marianny Kowalskiej z Dubców, Melanii Kowalskiej i Aleksandra Wachny, Teodozego Mamrosza, Piotra Mamrosza, Marii Mamrosz, Ewę Mamrosz, Wasyla Buranicza i Tekli Buranicz, Piotra Krynickiego, Julianny Krynickiej, Mikołaja Krynickiego, Anny Krynickiej, Stefana Krynickiego, Bazylego Krynickiego i Marii Krynickiej, Ewy Rydzanicz, Wasyla Rydzanicz, Wanio Rydzanicz, Gynazego Rydzanicz, Mikołaja Andrasz, Penafii z Rydzaniczów Andrasz, Marii z Andraszów Stawiskiej, Anny z Andraszów Jadłorowej, Barbary z Andraszów Stawiskiej, Andrasza Petro, Penafii Rydzanicz, Pawła Rydzanicza i Anny Rydzanicz, Mikołaja Andrasza, Wania Krynickiego i Joanny Krynickiej, Mikołaja Andrasza, Funduszu Religijnego, Jana Adamiaka i Eugenii Adamiak, Izydora Adamiaka i Tekli Adamiak, Klemensa Adamiaka i Marii z Koropczaków, Jemana Adamowicza i Anny z Juszczaków Adamowicz, Teodora Gurtata, Andrasza Semana i Anny Gurtat, Michała Rydzanicza i Tekli z Korobczaków Rydzanicz, Greckokatolickiego Probostwa w Banicy, Andrzeja Gabora, Teodora Biszczaka, Sydora Jedynaka, Eugenii Gabor z Gabarków, Eugenii Gabor, Anny Gabor, Zbycha Gabor, Wanio Krynickiego, Joanny Krynickiej i Jana Szpytko, Pawła Biszczaka, Piotra Boleszczaka i Róży z Hawranów Boleszczak, Stefana Biszczaka, Pauliny Biszczak, Wanio Biszczaka, Stefana Ristneja, Petryny z Rydzaniczów Ristnej, Ludwika Rydzanicza i Aleksandry Rydzanicz, Pelagii Kuncek, Paraski Kuncek, Tekli z Kuźnyczów Kuncik, Piotra Kuncika, Andrzeja Błaszczaka i Justyny z Aramiaków Błaszczak, Jana Krynickiego i Joanny z Adamiaków Krynickiej, Teodora Biszczaka, Tekli Biszczak, Janio Biszczaka i Anastazji Biszczak, Oryny Stawiskiej i Stefana Stawiskiego, Tomasza Krynickiego, Julianny z Pyrczów Krynickiej, Michała Rydzanicza, Tekli z Korobczaków Rydzanicz, Oryny Adamowicz, Stefana Adamowicza, Anny Koroszczak, Charłampy Boczniewicz, Anny Boczniewicz i Anastazji Mylnej, Stefana Horoszczaka i Teodozji z Watralów, Tomasza Krynickiego i Julianny z Prycików Krynickiej, Alko Rydzanicza, Julianny Adamiak Krynickiej z Pryciaków, Tomasza Krynickiego i Linuarego z Leszczyńskich Heca, Antoniny z Gidyłów Korobczak, Stefana Korobczaka i Marii Rydzanicz, Rose Nycza, Wanio Nycza, Milko Nycza i Anny Nycz, Wasyla Korobczaka i Marii z Rydzaniczów, Mikołaja Stawiarskiego i Joanny Stawiarskiej, Marii z Rydzanowiczów Wojny i Władymira Rydzanowicza, Osyfa Żołnierczyka i Marii Żołnierczyk, Hryca Adamirowicza i Rzenii Adamirowicz, Wanio Zeralika i Tekli z Błarkoniów, Marii z Andraszów Adamirowicz

oraz wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swoje prawa do przedmiotu wniosku pod rygorem pominięcia.

O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi albo praw swoich nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono wykazane.

Miejscowość: Gorllice, Banica Województwo: małopolskie Treść ogłoszenia ważna do: 13.10.2020

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.