Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: II K 452/20

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
II Wydział Karny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.08.2020,
w sprawie: inne
Dotyczy: oskarżony Ireneusz Piórkowski

O TREŚCI

SĄD REJONOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
II WYDZIAŁ Karny
41-700 Ruda Śląska, ul. Bukowa 5a fax (32) 43-81-201
Biuro Obsługi Interesantów - tel. (32) 43-81-105 do 107

www.ruda-slaska.sr.gov.pl e-mail: [email protected]
________________________________________________________________

Data wysłania: 19 sierpnia 2020 roku

Sygnatura akt: II K 452/20
sygnatura akt oskarżyciela 3 Ds. 605.2019
(w odpowiedzi należy podać sygnaturę akt)

Termin: 12 października 2020r. o godz. 14:00 sala 15Z A W I A D O M I E N I E
stawiennictwo nieobowiązkowe

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej Wydział II Karny zawiadamia pokrzywdzonych:
DANIELA BELOKA, DARIĘ BINKIEWICZ z domu DYJAK, JANA WYCISKA, MONIKĘ ŁUKACZ, BEATĘ NIERADZIK, PIOTRA ŁUKASZA, LUCJANA BARANA, GRAŻYNĘ ŁUCZAK, JOLANTĘ WINIARCZYK, PAWŁA KARASKA, DOMINIKĘ MALESKĘ, SEBASTIANA GRĘBOWSKIEGO, MICHAŁA BARCIKOWSKIEGO, ILONĘ OGÓREK, PIOTRA KUŚ, MICHAŁA JOB, DARIUSZA SROKĘ, AGNIESZKĘ WIŚNIEWSKĄ z domu HAJDUGA, ANDRZEJA STODÓLSKIEGO, EWELINĘ PRANDZIOCH z domu OWCZAREK, MARKA SADEK, IWONĘ WOJACZEK, ADAMA GABORA, AGNIESZKĘ GABOR, EWELINĘ PANUSZ, ANNĘ HRYNIUK, IZABELĘ RANGOL, NATALIĘ KNAPIK, ŁUKASZA NABOŻNEGO, DANUTĘ MALCZEWSKĄ, PIOTRA GAŁECKA, ANGELIKĘ KEMPNY, MICHAŁA PIEROŃCZYKA, JAKUBA REICH, DARIUSZA REIMANA, MAŁGORZATĘ KACPROWICZ, DANIELA GAJDĘ, PATRYKA WRONĘ, ŁUKASZA BISIALSKIEGO, BEATĘ NOWAK z domu PORWOLIK, BARBARĘ DZIUBIŃSKĄ, KAZIMIERZA DZIWISZA, DARIUSZA ZAJĄCA, SABINĘ WAWOCZNY, DANIELA SŁADKOWSKIEGO, KRYSTYNĘ BELDZIK, ARTURA SPYRĘ, PIOTRA LIGĘZOWSKIEGO, ANNĘ CIURLIK, JANA COPIKA, BEATĘ COP, GRZEGORZA DASZEK, SARĘ LULEK, ZOFIĘ FRYC, JAROSŁAWA HUDAKA, DOROTĘ WIECZOREK z domu BOMBELKA, SEBASTIANA KURĘ, ŁUKASZA WOCH, GRAŻYNĘ FRYC, MARIĘ WYCIŚLIK, AGNIESZKĘ DEDA, GABRIELA GAŁECKA, JÓZEFA BOKISZA, ROBERTA GRUBSKIEGO, SEBASTIANA KUSZ, GRZEGORZA JANKO, JANUSZA MAJEWSKIEGO, ARTURA POSŁUSZNEGO, MATEUSZA KĘPIŃSKIEGO, BARBARĘ HUHMANN, AGNIESZKĘ BAŁUT z domu JABŁOŃSKA, ŁUKASZA JABŁOŃSKIEGO, TERESĘ PTOSZEK, MARIUSZA ŁUNEK, AGNIESZKĘ KRZON z domu WADUŁA, MARKA SZCZYRBĘ, JACKA WINIARCZYKA, ADRIANA KEMPSKIEGO, ARTURA KRENTOSZA, JOANNĘ HEINZ, MARIĘ BARTOSZEK, WOJCIECHA ŚLIWIŃSKIEGO, ŁUKASZA TADEJA, TOMASZA HUDZIKOWSKIEGO, MONIKĘ WAŁACH z domu BIŁOS, KAMILĘ GÓRSKĄ, ALEKSANDRĘ MOKRĄ-BOMBELKĘ, DANIELA PIECHURĘ, MICHAŁA NECELA, ŁUKASZA NIEDZIELĘ, GRZEGORZA JONDA, BOGUSŁAWĘ SZCZĘSNĄ, SYLWIĘ BIELECKĄ z domu KIEŁBASA, MARCINA HYLLĘ, ROBERTA MROWICKIEGO, MARKA MASZTALERZA, ANNĘ WOJCIECHOWSKĄ, DARIUSZA KNAPIKA, DAWIDA APOSTEL, MONIKĘ CIUREJA, MICHAŁA ŁOSIEWICZA, MARIANA STOMPOR, MONIKĘ KOWALCZENKO, DAWIDA GODLEWSKIEGO, SEBASTIANA STUDNIKA, PAWŁA STUDNIKA, ZBIGNIEWA GEMSKIEGO, AGNIESZKĘ PENSZOR, KAMILA SZULC, MATEUSZA KRZEMIŃSKIEGO, ROMANA TOŁSTOŁUCKIEGO, BARTŁOMIEJA SZKURŁATA, RENATĘ KUCZERĘ, GRZEGORZA FIK, DAWIDA FILIP, KRZYSZTOFA MAREK, ARKADIUSZA PIECHOCKIEGO, KRZYSZTOFA PODGÓRNEGO, ANNĘ RUTYNĘ, JERZEGO SKARBEK, ADAMA PACH, SEBASTIANA NOWAKA, KATARZYNĘ WĘGRZYK, MONIKĘ BRONICKĄ z domu SZĄSZOR, PIOTRA SZATONA, ADAMA POWAŁĘ, PAULINĘ MAŁECKĄ, TERESĘ PTOSZEK, KRZYSZTOFA NAMYSŁO, MARCINA KEMPSKIEGO, MARIĘ HAŁUPCZOK, ŁUKASZA BOMBELKĘ, DAMIANA BONK, NATALIĘ GEMSKĄ, ZBIGNIEWA GERLACZKA, MARCINA KONIECZNY, KATARZYNĘ FARUGA z domu DOMBEK, MIROSŁAWA DRYNDĘ, JOLANTĘ LUBIEJEWSKĄ z domu DYRDA, MATEUSZA SENDLEWSKIEGO, JULIĘ TOMANEK, JUSTYNĘ KURZAJ, KARINĘ RUPIK, ZDZISŁAWA LUBOSA, MICHAŁA LAUKO, GRZEGORZA NAJDĘ, RAFAŁA NAMYSŁO, DARIĘ OLEKSY z domu OPIEŁKA, KAMILA PABIANA, SYLWIĘ MACHOŃ, MARCINA KLUCZYŃSKIEGO, ARKADIUSZA LINKĘ, ARKADIUSZA WASSERA, HALINĘ GRABIAK, BOŻENĘ KRÓL, PATRYCJĘ TOMĘ z domu GAŁECKA, GRAŻYNĘ TOŚ, SANDRĘ KIRYLCZUK, ARKADIUSZA IWANOWICZA, RAFAŁA CIKACZA, MARIOLĘ SUCHANEK, MARCINA JAKUBOWSKIEGO, MONIKĘ NAWARĘ, ELŻBIETĘ OSADNIK, GABRIELĘ PAŹDZIOR, ALEKSANDRĘ MOJ, AMANDĘ PENARSKĄ, PATRYCJĘ PISARCZUK z domu MICHALIK, ANDRZEJA ULANKIEWICZA, DAMIANA ULANKIEWICZA, ANNĘ DANCH, BEATĘ MARKER, ANNĘ MACHA, BARBARĘ BADURĘ, DAWIDA BAŁDYSA, DAWIDA STUDNIKA, SYLWIA SZOLC, RAFAŁA SZOŁTYSKA, ILONĘ FABER, PATRYKA CEBULĘ, RAFAŁA GIERLOTKĘ, KRZYSZTOFA SKRZYPKA, ADRIANA DROBISZA, MAGDALENĘ ŁUCJAN, BEATĘ BELOK, IZABELĘ FOJUCIK, ARKADIUSZA KURZYŃSKIEGO, ZBIGNIEWA ŁAKOMY, RAFAŁA GUŚ, MARIUSZA SZAMPERY, ŁUKASZA ŚNIEŻEK, MONIKĘ PĘKALA z domu PRZYŁUCKA, ADRIANA NOWAKA, MARCINA MIENTUSA, BARTOSZA LOSA, TOMASZA KOWOL, JADWIGĘ KWAŚNY, JOANNĘ SZCZYRBĘ, MARCINA SZEIBEL, DOROTĘ WACH, BARBARĘ SKWARA, RAFAŁA SKWARA, PATRYCJUSZA TARGOSZA, KRZYSZTOFA BOGUCKIEGO, GRZEGORZA BARTOSZKA, ANETĘ KLUCZNIOK-SEREDĘ, ŁUKASZA WOŹNICĘ, MARKA ONDERKA, LEOKADIĘ KAPAŁĘ-ZARĘBĘ, ADAMA BIER, KRZYSZTOFA ZAJĄCA, KRZYSZTOFA SZMIEREK, KONRADA KUCIEJCZYKA, ADRIANA SIEDLACZKA, CZESŁAWA NAPIERAJA, URSZULĘ ŻUREK, GRAŻYNĘ TOŚ, ADAMA SKALSKIEGO, MARKA RISZKE, ALEKSANDRĘ MOJ, KRZYSZTOFA PIÓRKOWSKIEGO, SEBASTIANA GAŁECKA, PIOTRA JENCZMIONKA, AGNIESZKĘ GANS, ADRIANA KINDERA, BARBARĘ STUDNIAK, KAMILA KIELARA, MONIKĘ WIATROWSKĄ, MAŁGORZATĘ KONSZTOWICZ, ADAMA DEPTĘ, TOMASZA HENDRYCHA, ANDRZEJA GRZYKA, DAWIDA GAWLIKA, ŁUKASZA GRZYKA, BOGDANA GĄSIOR, DAMIANA DUSZĘ, IWONĘ DYBAŁĘ, MATEUSZA DYCZKĘ, MIRELĘ KŁACZEK, DANIELA LOKAJA, MARCINA MACHONIA, ADRIANA ABRAMOWICZA, ADAMA CERONIA, SŁAWOMIRA BOMBELKĘ, PAULINĘ DOZA, PIOTRA HAJDUKA, ANDRZEJA GOŹDZIOWSKIEGO, DANUTĘ GĘBAROWSKĄ, MARIOLĘ TRELĘ, ŁUKASZA KALYTĘ, TOBIASZA CEPA, RYSZARDA TEMSKIEGO, SEBASTIANA STRZAŁECKIEGO, HUBERTA SZKLANNY, JAROSŁAWA ŁUKASIEWICZA, DAMIANA WÓJCIKA, ANNĘ KUCHARSKĄ, ALEKSANDRĘ MOCZYGEMBĘ, AGNIESZKĘ BERLIŃSKĄ z domu DYMEK, IRENEUSZA KOWOLIKA, ANNĘ SZYMANEK, AGNIESZKĘ BUCHCIK, MARKA MATYLA, DOMINIKĘ NOWOK, GRZEGORZA MAZURKA, ADAMA MATYJASA, ŁUKASZA HERMANA, JAROSŁAWA ZYŚK, JOANNĘ JAMROZY, KATARZYNĘ TWOREK, KRZYSZTOFA WĄCZEK, JOANNĘ WIŚNIOWSKĄ, MARKA LAKWĘ, PAWŁA LEWANDOWSKIEGO, STANISŁAWA NOWAKA, DAWIDA PISZCZATOWSKIEGO, HENRYKA ŻYŁKĘ, BEATĘ KRYSĘ, TOMASZA SKOWROŃSKIEGO, JADWIG ŁABOŃSKĄ, BARBARĘ SKIBĘ, WOCJCIECHA KICIŃSKIEGO, MICHAŁA MAZURA, ARTURA DZIUBAKA, TOMASZA DUDEK, ANETĘ BEDNAREK, KAMILA HOHEISELA, DOROTĘ WACH, MARKA ŻYWANOWSKIEGO, WOJCIECHA FIJAŁKOWSKIEGO, MARCINA FASICZKĘ, MARCINA BOGUSZA, JANUSZA HRENIAKA, KAROLINĘ FIGURĘ, DAWIDA FILIPA, PIOTRA KIWICA, DAWIDA WIELGOMASA, ARTURA BROJĘ, DANIELA SZCZYRBĘ, MICHAŁA GONDZIKA, STEFANA RAMISZA, MARCINA KUŹNIKA, DAMIANA KOSICKIEGO, TOMASZA LATOSKĘ, KAMILA KOZŁOWSKIEGO, SŁAWOMIRA PIASECKIEGO, DARIUSZA ZDROJEWSKIEGO, KAROLA SKOWRONA, ARKADIUSZA DZIKA, ARTURA POSŁUSZNEGO, RAFAŁA MICHALESKIEGO, TOMASZA JABŁONKĘ, TOMASZA SOBKA, ANDRZEJA PAWLAKA, MIROSŁAWA BELOKA, DARIUSZA BROŃCZYKA, PIOTRA ŚWIERKA, SEBASTIANA LACHETĘ, ŁUKASZA KOKOTA, ADRIANA KOŁODZIEJA, KRYSTIANA MALIKA, DARIUSZA SCHLABS, MARKA RAAOWSKIEGO, DAWID SZARSZEWSKI, TOMASZA TWARDOWSKIEGO, PIOTRA GŁOMBEK, SEBASTIANA GRZEBIENIEWSKIEGO, KAMILA PALKĘ, MIROSŁAWA KOTLĘGĘ, MATEUSZA LINDNERA, MACIEJA GOLIKA, LESZKA ZALEWSKIEGO

że posiedzenie w przedmiocie wydania wyroku bez przeprowadzania rozprawy (w trybie art. 335 k.p.k.) wobec oskarżonego Ireneusza Piórkowskiego odbędzie się dnia
12 października 2020r. o godz. 14:00
w tutejszym Sądzie Rejonowym, ul. Bukowa 5a w sali 15 w sprawie Ireneusza Piórkowskiego oskarżonego z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych .

Przewidywany czas trwania rozprawy: od godz. 14:00 do godz. 14:30.

POUCZENIE
według przepisów kodeksu postępowania karnego

1.Oskarżony ma prawo do złożenia wniosku o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego lub wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie rozprawy. Wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego lub wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu może zostać złożony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych (art. 387 § 1-4 k.p.k.).
2.Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia o możliwości działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi (art. 343. § 5 k.p.k.).
3.Oskarżony i pokrzywdzony mają prawo do złożenia wniosku o skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego w celu pogodzenia się (art. 23a). Udział w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji są brane pod uwagę przez sąd przy wymiarze kary (art. 53 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. Nr 89, poz. 553, z późn. zm.).

4. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Inne zwolnienie jest w tym wypadku niewystarczające Jeżeli zaistnieje uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego wynikło z powodu przeszkód żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn, jego nieobecność zostanie uznana za usprawiedliwioną. Niestawiennictwo strony, która została należycie zawiadomiona o czynności procesowej, niezależnie od jego przyczyny, nie stoi na przeszkodzie przeprowadzeniu tej czynności, jeżeli stawił się jej obrońca lub pełnomocnik. Nie dotyczy to czynności, w której udział strony jest obowiązkowy (art. 117 § 2 i § 2a i §3a)2).
5. Od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania (art. 315a).
6. Pokrzywdzony może wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności (art. 384§2).
7. W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia nie może on ponownie przyłączyć się do postępowania. W sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżenia. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, sąd zawiadamia prokuratora. Nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania (art. 57).
8. Strona inna niż oskarżony może ustanowić pełnomocnika. Osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Sąd, może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną (art. 87).
9. Strona która nie wyznaczyła pełnomocnika z wyboru może żądać, aby mu wyznaczono pełnomocnika z urzędu. Do żądania należy dołączyć dowody mające wykazać, że nie jest w stanie ponieść kosztów ustanowienia pełnomocnika z wyboru bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Jeżeli złożenie żądania spowodowałoby konieczność zmiany terminu rozprawy albo posiedzenia, żądanie rozpoznaje się niezwłocznie po terminie rozprawy lub posiedzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli żądanie zostało złożone w terminie, lecz nie odpowiada wymaganiom formalnym, lub nie dołączono dowodów, mających wykazać, że oskarżony nie jest w stanie ponieść kosztów pełnomocnika. W zależności od wyniku procesu, strona może zostać obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu. Wniosek o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu powinien być złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania lub zawiadomienia w sprawie terminu rozprawy głównej (art. 78 § 1, 88).

Przepisy dotyczące doręczeń.
Jeżeli doręczenia nie można dokonać osobiście adresatowi, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego pozostawia się w najbliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji albo we właściwym urzędzie gminy.
O pozostawieniu w.w pisma doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone.
Pismo pozostawione w placówce pocztowej adresowane do osoby, której stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy. Stwierdzenie, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej, następuje na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawionego na wniosek tej osoby lub osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego. Zaświadczenie wydaje się na czas określony albo bezterminowo. Pismo można również pozostawić osobie upoważnionej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrudnienia adresata (art. 133).
Strona, a także inna osoba której prawa zostały naruszone nieprzebywająca w kraju ani w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ma obowiązek wskazać adresata dla doręczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane na ostatnio znany adres w kraju lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo, jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy uważa się za doręczone.
Jeżeli strona, a także inna osoba której prawa zostały naruszone, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Dotyczy to także strony, a także innej osoby której prawa zostały naruszone, która zgłosił wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzystania z niego. Nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 13.10.2020