Sobota, 20 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5990
Sobota, 20 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 780/19

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 09.09.2020,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Iwona Młodzikowska, Sława Marcinowska

O TREŚCI

Sygn. Akt: I Ns 780/19

ZARZĄDZENIE

Dn. 4 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Sławy Marcinowskiej
z udziałem Iwony Młodzikowskiej
o stwierdzenie nabycia spadku
na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 par 2 pkc

zarządza:

1) ustanowić dla uczestnika postępowania Iwony Młodzikowskiej (PESEL 57091214447), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Jolanty Konofalskiej, prowadzącej Kancelarię w Opolu przy ul. Katowickiej 75/2, do zastępowania w/w uczestnika postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 780/19 o stwierdzenie nabycia spadku po Zenobii Korypsa;

2) o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sadu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Mińsku mazowieckim, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;

3) uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi uczestnika postępowania Iwony Młodzikowskiej od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji ogłoszeń.

Miejscowość: Opole, Mińsk Mazowiecki
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.12.2020