Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: I Ns 160/18

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.09.2020,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Józef Mainka, Anna Mainka

O TREŚCI

Sygn. akt: I Ns 160/18

ZARZĄDZENIE

Dn. 18 czerwca 2020 r.

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski
po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2020 r. w Opolu na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Franciszka Mainka
z udziałem Teresy Ozimek
o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Mainka

na podstawie art. 144 kpc w zw. z art. 510 § 2 kpc

zarządza:

1) ustanowić dla uczestnika postępowania Józefa Mainka (PESEL 62021905854), której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora procesowego w osobie r.pr. Gabrieli Sklorz, prowadzącej Kancelarię w Opolu przy ul. Krzywej 9, do zastępowania w/w uczestnika postępowania przed Sądem Rejonowym w Opolu w sprawie I Ns 160/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Mainka;

2) o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sadu oraz w lokalu Urzędu Miasta w Opolu oraz w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL;

3) uzależnić skuteczność doręczenia odpisu wniosku kuratorowi uczestnika postępowania Józefa Mainka od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia i publikacji w/w ogłoszeń.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.12.2020