Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: II Ns 970/19

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.09.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu

O TREŚCI

Dnia 29.09.2020r.
Sygn. akt II Ns 970/19

Postanowienie
z uwagi na niepowiadomienie o terminie rozprawy uczestnika Gabriela Dominiaka oraz konieczność dokonania ogłoszeń spadkowych
Sąd postanowił:
1. (…)
2. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w dzienniku poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku Urzędu Miasta Łodzi i zamieszczenie na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 970/19 z wniosku Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Marku Andrzeju Dominiaku, zmarłym w dniu 27 czerwca 2017 roku w Łodzi, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi przy ulicy Obrońców Westerplatte 16 m. 10. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.12.2020