Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: II Ns 408/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.12.2020,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Macieja Złotnickiego, Zofii Mortimer, Jerzego Biel, Janusza Biel, Stanisława Baściaka, Andrzeja Markowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Mortimer – Szymczak

O TREŚCI

Sygnatura akt II Ns 408/20
POSTANOWIENIE
Łódź, dnia 23 grudnia 2020 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący Sędzia Magdalena Mysłowska-Marczak
po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Macieja Złotnickiego
przy udziale Zofii Mortimer
o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Mortimer – Szymczak

postanawia:
1. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania Andrzeja Mortimer, Andrzeja Markowskiego, Stanisława Baściaka, Jerzego Biel i Janusza Biel;
2. dokonać ogłoszeń o toczącym się postępowaniu w piśmie poczytnym na terenie całego kraju oraz przez wywieszenie w budynku tutejszego Sądu i budynku Urzędu Miasta Łodzi, a także na stronie internetowej dziennika wyroków i ogłoszeń sądowych ebos.pl, na okres trzech miesięcy następującej treści: „Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 408/20 z wniosku Macieja Złotnickiego z udziałem Zofii Mortimer, Andrzeja Mortimer, Andrzeja Markowskiego, Stanisława Baściaka, Jerzego Biel i Janusza Biel o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Barbarze Mortimer - Szymczak, córce Fryderyka i Jadwigi, zmarłej w dniu 19 czerwca 2020 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Boya – Żeleńskiego 12 m. 6. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 09.04.2021