Czwartek 17 stycznia 2019 Wydanie nr 3979
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-01-09
Data orzeczenia:
9 stycznia 2013
Data publikacji:
14 marca 2018
Data uprawomocnienia:
9 stycznia 2013
Sygnatura:
II Cz 25/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Anatol Gul
Sędziowie:
Barbara Nowicka
Grażyna Kobus
Hasła tematyczne:
Apelacja
Podstawa prawna:
370 kpc
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 25/13

POSTANOWIENIE

Dnia, 9 stycznia 2013 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anatol Gul

Sędziowie: SO Barbara Nowicka

SO Grażyna Kobus

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2013 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

zażalenia pozwanego T. B.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy

z dnia 6 listopada 2012 r. sygn. akt I C 1056/12

odrzucające jego apelację

w sprawie z powództwa Gminy MiastaŚ., Miejskiego Zarządu (...)w Ś.– zakładu budżetowego

przeciwko T. B., M. B., D. B., A. S., M. S. i Ł. S.

o eksmisję

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

W zażaleniu na postanowienie, którym Sąd Rejonowy odrzucił

apelację pozwanego T. B., gdyż pozwany mimo wezwania nie uzupełnił wszystkich braków formalnych apelacji z 2.10.2012 r., skoro nie załączono odpisów załączników, t.j. zaświadczenia lekarskiego z 6.09.2012 r. i orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia ( art. 370 kpc ), pozwany podniósł, że

wszystkie braki uzupełnił w wyznaczonych terminach.

Dlatego też wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Zażalenie należało uwzględnić.

Jak wynika z akt sprawy, odpis zaświadczenia lekarskiego z dnia 6 września 2012 r. oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, które pozwany dołączył do apelacji, wcześniej zostały przez niego dołączone również do wniosku o doręczenie mu odpisu wyroku z uzasadnieniem ( k. 82,83 ). Oznacza to, że nie zachodziła potrzeba wzywania pozwanego do złożenia tych załączników i tym samym nie było przeszkód do nadania apelacji pozwanego T. B. dalszego biegu.

Z uwagi na powyższe zaskarżone postanowienie nie może się ostać i podlega uchyleniu na podstawie art. 386 § 1 kpc w zw. z art. 397 § 2 zd.1 kpc.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.