Środa 24 lipca 2019 Wydanie nr 4167
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-11-18
Data orzeczenia:
18 listopada 2014
Data publikacji:
9 listopada 2018
Data uprawomocnienia:
18 listopada 2014
Sygnatura:
III Ca 1678/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Danuta Pacześniowska
Sędziowie:
Andrzej Dyrda
Roman Troll
Hasła tematyczne:
Apelacja
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348)

Sygn. akt III Ca 1678/14

POSTANOWIENIE

Dnia 18 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Danuta Pacześniowska

Sędziowie SO Andrzej Dyrda

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa D. P.

przeciwko H. K. i B. P. – następcom prawnym K. P.

o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

na skutek apelacji powódki

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt I C 1472/12

postanawia:

1.  umorzyć postępowanie odwoławcze,

2.  przyznać adwokat A. C. od Skarbu Państwa-Sądu Rejonowegow R. kwotę 1 476 zł (tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych), w tym kwotę 276 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej powódce z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Ca 1678/14

UZASADNIENIE

Powódka złożyła apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 20 listopada 2013 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I C 1472/12. Powódka w sprawie była reprezentowana przez pełnomocnika będącego adwokatem ustanowionym z urzędu.

Pełnomocnik powódki pismem z dnia 4 września 2014 r. wniósł o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej powódce z urzędu.

W toku postępowania odwoławczego zmarł pozwany K. P., postępowanie w związku z tym zostało zawieszone postanowieniem z dnia 9 września 2014 r., a następnie postanowieniem z dnia 28 października 2014 r. podjęte z udziałem jego następców prawnych.

Dnia 13 listopada 2014 r. powódka wycofała apelację.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 391 § 2 kpc w razie cofnięcia apelacji sąd drugiej instancji umarza postępowanie i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu pozwu.

Apelacja powódki została cofnięta.

Mając powyższe na uwadze w oparciu o art. 391 § 2 kpc orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2) Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 635) w związku z § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461), § 2 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 461) oraz § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, gdyż koszty pełnomocnika ustanowionego z urzędu nie zostały uiszczone w całości ani w części, a wartość przedmiotu zaskarżenia wyniosła 18 000 zł.

SSR (del.) Roman Troll SSO Danuta Pacześniowska SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.