Wtorek 19 lutego 2019 Wydanie nr 4012
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-11-05
Data orzeczenia:
5 listopada 2014
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
5 listopada 2014
Sygnatura:
III Ca 911/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Tomasz Tatarczyk
Sędziowie:
Andrzej Dyrda
Gabriela Sobczyk
Protokolant:
Aneta Puślecka
Hasła tematyczne:
Czynności Procesowe
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt III Ca 911/14

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Tomasz Tatarczyk (spr.)

Sędziowie: SO Andrzej Dyrda

SO Gabriela Sobczyk

Protokolant Aneta Puślecka

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. na rozprawie sprawy

z wniosku B. D.

z udziałem Z. K.

o podział majątku wspólnego

na skutek apelacji wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 6 marca 2014 r., sygn. akt I Ns 12/12

postanawia:

1.  uchylić zaskarżone postanowienie w punkcie IV i w tym zakresie umorzyć postępowanie;

2.  zwrócić wnioskodawczyni połowę opłaty od apelacji w kwocie 500 (pięćset) złotych.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Tomasz Tatarczyk SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Ca 911/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 6 marca 2014 roku Sąd Rejonowy ustalił skład majątku wspólnego uczestników postępowania, dokonał podziału tego majątku, ustalił nakłady uczestnika z majątku osobistego na majątek wspólny, zasadził od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni z tytułu spłaty kwotę 84.145,04 złotych, zasądzone świadczenie rozłożył na pięćdziesiąt sześć miesięcznych rat, oddalił żądania uczestników w pozostałej części, orzekł o kosztach postępowania.

Apelacją wnioskodawczyni zaskarżyła to postanowienie w zakresie oznaczającym sposób uiszczenia spłaty, zarzuciła naruszenie prawa procesowego i materialnego, domagała się zmiany orzeczenia przez oznaczenie, że spłata płatna jest w całości, ewentualnie rozłożenie świadczenia na dwanaście miesięcznych rat bądź uchylenia postanowienia w zaskarżonej części i przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania, zasądzenia od uczestnika kosztów postępowania odwoławczego.

W toku postępowania apelacyjnego, na rozprawie w dniu 5 listopada 2014 roku, uczestnicy zawarli ugodę sądową.

Sąd Okręgowy stwierdził, że ugoda nie jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego ani nie zmierza do obejścia prawa ( art. 391 § 1 w związku z art. 223 § 2, 203 § 4 i 13 § 2 k.p.c. ).

W tym stanie rzeczy, wobec zawartej ugody, zaskarżone postanowienie w punkcie IV należało uchylić, a postępowanie w tym zakresie umorzyć stosownie do art. 386 § 3 w związku z art. 355 § 1 i 13 § 2 k.p.c.

Dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia, o zwrocie wnioskodawczyni połowy opłaty od apelacji – na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

SSO Gabriela Sobczyk SSO Tomasz Tatarczyk SSO Andrzej Dyrda

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.