Piątek 24 maja 2019 Wydanie nr 4106
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Słupsku z 2015-12-03
Data orzeczenia:
3 grudnia 2015
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
11 grudnia 2015
Sygnatura:
III Kow 1781/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Wydział:
III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Przewodniczący:
w Słupsku Jan Filipczyk
Protokolant:
sekr. sądowy Daria Staroń
Hasła tematyczne:
Dozór Elektroniczny
Podstawa prawna:
art. 15§1kkw w zw. z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z SDE
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557)

Sygn. akt III Kow.1781/15el

POSTANOWIENIE

Dnia 03.12.2015r.

Sąd Okręgowy w S. Wydział III Penitencjarny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO w S. Jan Filipczyk

Protokolant sekr. sądowy Daria Staroń

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w S. Katarzyny Mądry oraz Zastępcy Kierownika D. Penitencjarnego Aresztu Śledczego w S. P. G.

po rozpoznaniu na posiedzeniu w Areszcie Śledczym w S. - Oddział Zewnętrzny w U. wniosku skazanego o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

na zasadzie art.15§1kkw w związku z art.6 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010r. Nr 142 poz.960) w zw. z art.14 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz.396)

postanawia:

umorzyć postępowanie wykonawcze w przedmiocie zezwolenia skazanemu D. Z. s. L. na odbycie poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego kary roku pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Rejonowego w S. z dnia 10.06.2011r., sygn. akt IIK 916/10 za czyn z art.278§1kk.

UZASADNIENIE

D. Z. wystąpił z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego wskazując na chęć odbudowania więzi rodzinnych, podjęcia zatrudnienia oraz zapewnienia matce pomocy finansowej.

Pismem z dnia 25.11.2015r. cofnął swój wniosek o udzielenie mu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Uzasadnił go tym, że jego sytuacja zarówno rodzinna, jak i prawna uległa zmianie, a w czasie pobytu w warunkach izolacji więziennej podjął zatrudnienie, które umożliwi mu zapewnienie odpowiednich środków finansowych po opuszczeniu zakładu karnego.

W tej sytuacji, brak jest podstaw do dalszego prowadzenia postępowania wykonawczego w przedmiocie udzielenia skazanemu zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Dlatego też, mając na uwadze treść przepisu art.15§1 kkw, należało postanowić jak wyżej.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.