Niedziela 21 kwietnia 2019 Wydanie nr 4073
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-11
Data orzeczenia:
11 marca 2016
Data publikacji:
14 września 2018
Data uprawomocnienia:
11 marca 2016
Sygnatura:
III Ca 1924/15
Sąd:
Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział:
III Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Izabela Wawrzynkiewicz
Sędziowie:
Bogdan Jachowicz
Katarzyna Balcerczyk
Protokolant:
Anna Paradowska
Hasła tematyczne:
Dział Spadku
Podstawa prawna:
art. 31 kro, 567 § 3 k.p.c., 684 k.p.c.
Powołane przepisy:

Sygn. akt III Ca 1924/15

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2016 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Izabela Wawrzynkiewicz

Sędziowie: SO Bogdan Jachowicz

SR Katarzyna Balcerczyk

Protokolant: Anna Paradowska

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku B. B.

z udziałem T. G. i A. G.

o podział majątku wspólnego i dział spadku

na skutek apelacji wnioskodawczyni oraz uczestniczek

od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 22 lipca 2015r. sygn. akt III Ns 628/12

postanawia:

1.  z apelacji wnioskodawczyni zmienić zaskarżone postanowienie:

- w punkcie 2.a) poprzez nadanie mu brzmienia : „½ (jedna druga) wkładu mieszkaniowego o wartości (...),50 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset 50/100) zł związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w Ł. przy ul. (...) (wartość całego wkładu stanowi kwotę 161601 zł)”;

- w punkcie 5.b) poprzez podwyższenie spłaty z kwoty 31753,38 zł do kwoty (...),75(sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześć 75/100) zł;

- w punkcie 4. poprzez nadanie mu brzmienia : „dokonać podziału majątku wspólnego T. i Z. małżonków G., podziału majątku wspólnego A. i Z. małżonków G. i działu spadku po Z. G. w ten sposób, iż cały wkład mieszkaniowy w kwocie (...) (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset jeden) zł związany ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego numer (...) położonego w Ł. przy ul. (...), oraz składniki majątkowe opisane w punkcie 2. b), c) i d) przyznać A. G.,

2.  oddalić apelację wnioskodawczyni w pozostałym zakresie;

3.  oddalić apelacje uczestniczek;

4.  przyznać i wypłacić ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rzecz adwokata G. K. kwotę (...) (dwa tysiące dwieście czternaście) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za udzielenie pomocy prawnej z urzędu dla uczestniczki A. G. w postępowaniu apelacyjnym,

5.  ustalić, że w pozostałym zakresie każdy z uczestników ponosi koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.