Poniedziałek 20 maja 2019 Wydanie nr 4102
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-03-14
Data orzeczenia:
14 marca 2014
Data publikacji:
14 czerwca 2018
Data uprawomocnienia:
14 marca 2014
Sygnatura:
II Cz 67/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Wydział:
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Przewodniczący:
Barbara Jankowska-Kocon
Sędziowie:
Janusz Kasnowski
Aurelia Pietrzak
Hasła tematyczne:
Egzekucja Z Wierzytelności
Podstawa prawna:
art. 9 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882)

Sygn. akt II Cz 67/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział II Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Barbara Jankowska- Kocon

Sędziowie: SO Janusz Kasnowski

SO Aurelia Pietrzak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2014 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzycieli R. G. i M. G.

przeciwko dłużnikowi M. M.

o egzekucję świadczenia pieniężnego

na skutek wniosku dłużnika o wyłączenie komornika

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Świeciu VI

Zamiejscowy Wydział Cywilny w Tucholi z dnia 7 listopada 2013 roku, sygn. akt VI Co

1443/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

II Cz 67/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Świeciu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Tucholi odrzucił zażalenie dłużnika na postanowienie z dnia 17 października 2013 r. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia 17 października 2013 r. oddalił wniosek dłużnika o wyłączenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świeciu M. W. w sprawie Km 719/13. Na powyższe orzeczenie zażalenie wniósł dłużnik. Zgodnie z art. 9 ust. 3 zd. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, zażalenie na postanowienie sądu wydane na skutek wniosku o wyłączenie komornika nie przysługuje. W związku z powyższym na mocy art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie podlegało odrzuceniu.

Postanowienie z dnia 7 listopada 2013 r. Sądu Rejonowego w Świeciu zaskarżył zażaleniem dłużnik, wnosząc o jego uchylenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie dłużnika nie jest zasadne.

Sąd Rejonowy prawidłowo uznał, iż postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie wniosku o wyłączenie komornika jest niezaskarżalne. Zgodnie bowiem z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U.2011.231.1376 j.t.) postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.

Zatem przepis ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wprost stanowi o niezaskarżalności rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego, w związku z tym Sąd ten słusznie na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie dłużnika jako niedopuszczalne.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.