Czwartek 21 lutego 2019 Wydanie nr 4014
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-04-15
Data orzeczenia:
15 kwietnia 2013
Data publikacji:
17 maja 2018
Data uprawomocnienia:
25 kwietnia 2013
Sygnatura:
II Kop 15/13
Sąd:
Sąd Okręgowy w Elblągu
Wydział:
II Wydział Karny
Przewodniczący:
Marek Omelan
Protokolant:
st. sekr. sąd. Kamila Kajut
Hasła tematyczne:
Europejski Nakaz Aresztowania
Podstawa prawna:
art. 35 § 1 kpk i art. 607a kpk
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Sygn. akt II Kop 15/13

POSTANOWIENIE

Elbląg, dnia15 kwietnia 2013 roku.

Sąd Okręgowy w Elblągu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący : Sędzia SO Marek Omelan

Protokolant: st. sekr. sąd. Kamila Kajut

po rozpoznaniu w sprawie skazanego J. D.

z wniosku Sądu Okręgowego w Elblągu Wydział III Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania

z urzędu

w przedmiocie właściwości miejscowej

na podstawie art. 35 § 1 k.p.k., art. 607a k.p.k.

postanawia

stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Łodzi jako właściwemu miejscowo

UZASADNIENIE

W dniu 03 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągu Wydział III Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych wniósł o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec skazanego J. D.. Jak wynika ze złożonego wniosku i załączonej do niego dokumentacji J. D. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 07 marca 2008r., sygn. akt II K 34/07 na karę 3 lat i 5 miesięcy pozbawienia wolności oraz wyrokiem Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dnia 08 czerwca 2010r., sygn. akt II K 95/10 na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Skazany karę pozbawienia wolności odbywał w okresie od 23 września 2009r. do 19 sierpnia 2010r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 17.08.2010r. w sprawie III Kow 1820/10/pr, a następnie postanowieniem tego Sądu z dnia 12.11.2010r. w sprawie sygn. akt III Kow 2613/10/pr skazanemu udzielono przerwy w wykonywaniu wyżej wskazanych kar pozbawienia wolności na łączny okres 9 miesięcy. Skazany nie stawił się w zakładzie karnym po upływie przerwy w karze. Nie przebywa on również w deklarowanym uprzednio miejscu pobytu. Wszczęte działania poszukiwawcze nie doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu skazanego na terenie kraju, a z uzyskanych informacji wynika, iż J. D. mógł opuścić terytorium Rzeczypospolitej i obecnie może przebywać na terenie Niemiec, w H..

Sąd Okręgowy zważył, co następuje;

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem europejski nakaz aresztowania wydaje sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub sądowe, albo w którego okręgu zapadł podlegający wykonaniu wyrok ( vide postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 2009 r. sygn. akt II AKz 343/09, opubl. LEX nr 51962 oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 października 2006 r. sygn. akt II AKz 643/06 , opubl. LEX nr 217013)

Tak więc w niniejszej sprawie właściwym do rozpoznania wniosku w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania jest sąd okręgowy właściwy terytorialnie względem Sądu Rejonowego w Skierniewicach , który wydał wymienione wyżej wyroki skazujące J. D., czyli Sąd Okręgowy w Łodzi.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 35 § 1 kpk i art. 607a kpk Sąd Okręgowy postanowił jak na wstępie.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.