Wtorek 23 października 2018 Wydanie nr 3893
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-02-28
Data orzeczenia:
28 lutego 2013
Data publikacji:
15 listopada 2017
Sygnatura:
II C 497/08
Sąd:
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Małgorzata Mączkowska
Powołane przepisy:

Sygn. akt: II C 497/08

POSTANOWIENIE

Dnia 28 lutego 2013 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie – II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Mączkowska

po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2013 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Spółdzielni Mieszkaniowej z siedziba w W.

przeciwko Miastu S. W.

o zapłatę

postanawia

1.  dopuścić dowód z opinii biegłego do spraw urbanistyki i architektury z listy Sądu Okręgowego w Warszawie na okoliczność możliwości:

1)  zabudowy działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-04, w tym rozbudowy istniejących budynków usługowo – handlowych bądź zastąpienia ich budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

2)  zabudowy działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-04, w tym zastąpienia istniejących budynków garażowych budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym bądź usługowym,

3)  zabudowy działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-04, w tym rozbudowy istniejącego budynku usługowo – handlowego bądź zastąpienia go budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,

4)  zabudowy działek ewidencyjnych nr (...) z obrębu 7-02-02 oraz działek ewidencyjnych nr (...) z obrębu 7-02-04, w tym zastąpienia istniejącego parkingu i budynków usługowych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

5)  zabudowy działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-03, działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-08, działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-02 oraz działki ewidencyjnej nr (...) z obrębu 7-02-04,

- według stanu planistycznego i przepisów szczególnych przez wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla (...) z dnia 19 września 2002 r. (uchwała Rady Gminy W. – Centrum nr (...) z dnia 10 października 2002 r.) z uwzględnieniem parametrów wyżej wymienionych nieruchomości, w szczególności ich kształtu, dostępu do drogi publicznej oraz istnienia napowietrznej sieci cieplnej;

2.  zobowiązać pozwane Miasto S. W. (przez pełnomocnika) do wpłacenia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych, w terminie 2 tygodni, pod rygorem pominięcia dowodu.

SSO Małgorzata Mączkowska

Zarządzenie:

1.  (...)

2.  (...)

28.02.2013 r.

SSO Małgorzata Mączkowska

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.