Sobota 16 lutego 2019 Wydanie nr 4009
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-03-22
Data orzeczenia:
22 marca 2016
Data publikacji:
17 kwietnia 2018
Data uprawomocnienia:
22 marca 2016
Sygnatura:
II Cz 122/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Marian Raszewski
Sędziowie:
Barbara Mokras
Wojciech Vogt –
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 122/16

POSTANOWIENIE

K., dnia 22 marca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu, Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Marian Raszewski

Sędziowie: SSO. Barbara Mokras

SSO. Wojciech Vogt – spr.

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. K.

z udziałem uczestnika postepowania P. K.

o podział majątku wspólnego

na skutek zażalenia wnioskodawczyni

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie z dnia 22 grudnia 2015 r., sygn.. akt I Ns 302/15

postanawia:

oddalić zażalenie

Wojciech Vogt Marian Raszewski Barbara Mokras

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kępnie oddalił wniosek M. K. o zmianę ustanowionego z urzędu pełnomocnika. Podał, że wnioskodawczyni we wniosku o ustanowienie adwokata nie wskazała imiennie jakiego adwokata by preferowała. W rej sytuacji na obecnym etapie nie ma możliwości dostosować osoby pełnomocnika do życzeń strony.

Zażalenie od tego rozstrzygnięcia złożył wnioskodawczyni wskazując, że ma zaufanie do adwokata W. S., który prowadził jej sprawę rozwodową.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Obowiązujące przepisy nie przewidują zmiany adwokata wyznaczonego już z urzędu z uwagi na to, że strona dla której został on ustanowiony chciałaby aby reprezentował ją innym adwokat, do którego ma zaufanie. Wyznaczony adwokat nie wniósł o zwolnienie go z obowiązku reprezentowania wnioskodawczyni. Nie zachodzi więc przypadek określony w art. 118 § 3 k.p.c. Wnioskodawczyni nie wykorzystała też możliwości jakie stwarzał dla niej art. 117 3 § 3 k.p.c., czyli we wniosku o ustanowienie adwokata nie wskazała adwokata. Obecnie nie ma więc prawa żądać ustanowienie innego adwokata.

Mając na uwadze powyższe okoliczności należało zgodnie z art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Wojciech Vogt Marian Raszewski Barbara Mokras

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.