Środa 22 maja 2019 Wydanie nr 4104
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2016-04-28
Data orzeczenia:
28 kwietnia 2016
Data publikacji:
11 października 2018
Data uprawomocnienia:
28 kwietnia 2016
Sygnatura:
II Cz 220/16
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Janusz Roszewski
Sędziowie:
Henryk Haak
Mariusz Drygas
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygn. akt II Cz 220/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28 kwietnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu II Wydział Cywilny Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Janusz Roszewski

Sędziowie: SO Henryk Haak

SR del. Mariusz Drygas (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy egzekucyjnej

ze skargi dłużnika G. O. na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu J. K. w sprawie km 2125/15

na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie I Co 2280/15

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Henryk Haak SSO Janusz Roszewski SSR del. Mariusz Drygas

Sygn. akt II Cz 220/16

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na czynność Komornika z dnia 20 lipca 2015r.

Od przedmiotowego postanowienia zażalenie złożył dłużnik, wnosząc o jego zmianę i przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Zgodnie z treścią art. 394 § 1 k.p.c. zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienie sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego enumeratywnie wyszczególnione w punktach od 1 do 12 tego przepisu.

Za utrwalone w orzecznictwie sądowym i akceptowane przez Sąd Okręgowy rozpatrujący niniejsze zażalenie uznać należy stanowisko, że orzeczenia oddalające wniosek o przywrócenie terminu mają charakter niekończący postępowania w sprawie (por. m.in. postanowienia SN z dnia 11 sierpnia 1999 r. I CKN 367/99 publ. OSNC 2000/3/48, z dnia 17 sierpnia 2000 r. II CKN 878/00 publ. Lex nr 530708, z dnia 19 kwietnia 2001r. II CKN 575/00 publ. Legalis nr 277415, z dnia 30 stycznia 2002r. III CZ 140/01 publ. Lex nr 53309, uchwała SN z dnia 31 maja 2000r. III CZP 1/00 publ. OSNC z 2001/1/1).

Postanowienie, którego przedmiotem jest oddalenie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych nie zostało także wymienione w art. 394 § 1 punkt 1-12 k.p.c.

W konsekwencji uznać należy, że od zaskarżonego postanowienia nie przysługuje zażalenie. W tej sytuacji zażalenie jako niedopuszczalne, na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., podlegało odrzuceniu.

SSO Henryk Haak SSO Janusz Roszewski SSR del. Mariusz Drygas

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.