Środa 20 lutego 2019 Wydanie nr 4013
notice
Tytuł:
Sąd Okręgowy w Kaliszu z 2014-06-24
Data orzeczenia:
24 czerwca 2014
Data publikacji:
9 sierpnia 2018
Data uprawomocnienia:
24 czerwca 2014
Sygnatura:
II Cz 340/14
Sąd:
Sąd Okręgowy w Kaliszu
Wydział:
II Wydział Cywilny
Przewodniczący:
Wojciech Vogt
Powołane przepisy:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Sygnatura akt II Cz 340/14

POSTANOWIENIE

K., dnia 24 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu Wydział II Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO. Wojciech Vogt

po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2014 r. w Kaliszu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. K.

przeciwko (...) S.A. z siedziba w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Kępnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedziba w O.

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie i nadać mu następujące brzmienie:

„zwolnić powódkę M. K. od kosztów sądowych w całości”

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Kępnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w O. zwolnił powódkę M. K. od opłaty sądowej ponad kwotę 500 zł i oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów w pozostałym zakresie. Ustalił, że powódka jest mężatką. Ma czworo dzieci w wieku od 6 lat do 1 roku. Mąż zarabia kwotę 1.186,38 zł netto. Ona otrzymuje zasiłek rodzinny na dzieci w wysokości 497 zł. Może więc bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny ponieść opłatę w wysokości 500 zł. Od opłaty przekraczającej tę kwotę Sąd zwolnił powódkę.

Zażalenie od orzeczenia oddalającego wniosek w pozostałym zakresie wniosła powódka. Wskazała, że utrzymanie sześcioosobowej rodziny z dochodów prawidłowo ustalonych przez Sąd nie stwarza możliwości poczynienia oszczędności na pokrycie jakichkolwiek kosztów.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu Okręgowego sytuacja majątkowa zarobkowa i rodzinna powódki uzasadnia zwolnienie jej od kosztów w całości. Miesięczny dochód rodziny powódki zamyka się kwota 2.180 zł. Z pieniędzy tych utrzymują się dwie dorosłe osoby (powódka i jej mąż) oraz czworo dzieci w wieku od 6 lat do jednego roku. Powódka nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Należy więc przyjąć, że nie jest ona w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

Mając powyższe na uwadze należało, zgodnie z art. 386 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzec jak w sentencji.

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.